Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Objazd naukowy (I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3OB1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Objazd naukowy (I)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy wiedzy o obiektach zabytkowych w przestrzeni jako źródłach historycznych

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą o stylach w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej i ich datowaniem, stanowiącą podstawę do rozumienia znaczenia obiektów zabytkowych, architektury, założeń urbanistycznych i elementów krajobrazu kulturowego jako źródeł historycznych. Na zajęciach studenci poznają podstawową terminologię specjalistyczną historii sztuki niezbędną do interpretacji obiektów zabytkowych jako źródeł historycznych, poznają historyczny rozwój form różnego typu obiektów zabytkowych oraz wpływ procesów gospodarczych, społecznych i politycznych na kształt przestrzenny zespołów zabytkowych, a także działania i instytucje służące ochronie świadectw przeszłości.

Przedmiot K\kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

ECTS 2 (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 25 godz. przygotowanie do kolokwium).

Zajęcia terenowe.

Literatura:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, tomy odpowiednio do trasy objazdu, Słownik terminologiczny sztuk pięknych

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student posiada podstawową wiedzę o stylach w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej oraz umie zidentyfikować styl wskazanego obiektu zabytkowego oraz w przybliżeniu je wydatować; potrafi zidentyfikować podstawowe elementy zabytków architektonicznych i ich funkcje w kontekście społeczno-gospodarczym, zna podstawową terminologię w zakresie historii sztuki w odniesieniu do obiektów zabytkowych; rozumie znaczenie obiektów zabytkowych, założeń urbanistycznych i krajobrazu kulturowego jako źródeł historycznych, zna podstawowe sposoby ochrony dziedzictwa kulturowego i wybrane instytucje służące temu zadaniu, rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej, posiada umiejętność postrzegania otaczającej przestrzeni, jako zapisu przeszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Objazd więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Żmudzki
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak, Grażyna Szelągowska, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Objazd - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.