Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Praktyka archiwalna (90 h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3SA-P Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Praktyka archiwalna (90 h)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecane zaliczenie przedmiotów archiwalnych przewidzianych dla drugiego roku studiów licencjackich.

Skrócony opis:

Praktyka archiwalna – wykonanie określonych zadań archiwalnych w archiwum bieżącym (zakładowym).

Praktyka jest obowiązkowa dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia I stopnia.

Pełny opis:

Listę zadań określa opiekun praktyki w archiwum.

Praktyki są odbywane w wielu archiwach.

Archiwa wyznaczają opiekunów praktyk.

Praktyki zalicza koordynator specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Praktyka, 15 dni roboczych, 90 godz.

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna praktyk w archiwum.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady organizacji kancelarii i archiwum, w którym odbywa praktykę,

2. zna zasady prowadzenia ewidencji archiwum instytucji, w którym odbywa się praktyka,,

3. zna problemy wartościowania i rodzaje dokumentacji instytucji, w której odbywa praktykę.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

1. Potrafi prowadzić ewidencję archiwum zakładowego.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest zdolny do:

1. wykazuje poszanowanie dla standardów naukowej organizacji kancelarii i archiwum zakładowego,

2. popularyzuje standardy naukowej organizacji kancelarii i archiwum zakładowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest oceniana na podstawie dzienniczka praktyk lub sprawozdania z praktyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.