Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3TI Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat nowoczesnych technik informacyjnych oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy historyka.

Przedmiot obowiązkowy, studia stacjonarne I stopnia.

2 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowania do zajęć i zaliczenia).

Pełny opis:

Zajęcia służą rozwojowi umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania tekstów; znajomości edytorów tekstowych (Microsoft Word, OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel, OO Calc), programów prezentacyjnych (MS Powerpoint, OO Impress), edytorów graficznych (OO Draw, GIMP), student zapoznaje się z metodami i narzędziami eksploracji, wykorzystania i współtworzenia zasobów internetowych, w szczególności związanych z kierunkiem studiów (rodzaje, wyszukiwanie, wykorzystanie).

Literatura:

Zob. sylabusy poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student posiada umiejętność komputerowego przetwarzania tekstów; zaawansowaną umiejętność obsługi edytorów tekstowych (Microsoft Word, OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel, OO Calc), programów prezentacyjnych (MS Powerpoint, OO Impress), edytorów graficznych (OO Draw, GIMP), a także samodzielnego prowadzenia kwerend internetowych, w szczególności związanych z historią, potrafi wykorzystywać narzędzia cyfrowe w komunikacji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Michał Bassa, Jacek Bednarz, Michał Kutwin, Monika Mietelska, Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.