Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diaspora po II wojnie światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-DIA-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Diaspora po II wojnie światowej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień historii i kultury Żydów po II wojnie światowej;

- ma podstawową wiedzę na temat geografii diaspory po II wojnie światowej;

- ma wiedzę o przejawach aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej wybranych ośrodków diaspory.

Umiejętności

- dostrzega złożoność relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem po Zagładzie;

- zauważa zróżnicowanie diaspory żydowskiej po Zagładzie;

- potrafi krytycznie zanalizować uwarunkowania rozwoju diaspory żydowskiej po Zagładzie.

Kompetencje społeczne

– jest świadom politycznego, kulturowego i językowego zróżnicowania diaspory;

– widzi złożoność relacji między diasporą a Państwem Izrael;

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.