Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ERZHEL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii, kulturze i religii Żydów od czasów powstania Machabeuszy do inwazji arabskiej w VII w. n.e. Słuchacze zapoznają się z różnymi aspektami życia żydowskiego (zarówno diaspory, jak i Żydów zamieszkałych w Palestynie) w zmieniających się warunkach politycznych: w niepodległym państwie Hasmoneuszy, w państwie Heroda, w rzymskiej prowincji okresu wczesnego cesarstwa, a wreszcie pod panowaniem cesarzy chrześcijańskich.

Pełny opis:

Wykład obejmuje dzieje Żydów od czasów powstania Machabeuszy aż do VII w. n.e. Na przestrzeni tych wieków Żydzi żyli w niepodległym państwie rządzonym przez dynastię Hasmoneuszy, a potem pozostawali w orbicie świata rzymskiego. Celem wykładu będzie więc pokazanie historii politycznej Żydów na tle zmieniającego się świata zewnętrznego, buntów przeciwko władzy rzymskiej, nakreślenie świata żydowskiego po zniszczeniu Świątyni w Jerozolimie, chrystianizacji Palestyny w okresie późnego antyku i polityki władców chrześcijańskich wobec Żydów. Wykład obejmuje też przedstawienie nurtów religii żydowskiej przed wyłonieniem się judaizmu rabinicznego, zarysowanie środowisk rabinicznych od II w. n.e. do końca wieku IV., omówienie instytucji żydowskich (synagogi) w diasporze i w późno-antycznej Palestynie.

Zob. zakres tematów w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

M. Avi-Yonah, The Jews Under Roman and Byzantine Rule: A Political History of Palestine from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest, English edition 1984 (book written in 1944-1945 in Hebrew); P. Schäfer, Geschichte der Juden in der Antike, sec. revised edition, Tübingen 2010; S. Schwartz, The Ancient Jews from Alexander to Muhammad, Cambridge 2014.

Efekty uczenia się:

– umie wskazać najważniejsze źródła do epoki grecko-rzymskiej;

– wyjaśnia zmiany polityczne związane z historią Żydów na przestrzeni wieków;

– potrafi wskazać na mapie najważniejsze pojęcia geograficzne;

– rozumie zmiany kulturowe w świecie żydowskim w okresie grecko-rzymskim.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.