Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-HJZ-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

– ma wiedzę na temat typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji dziejów Żydów w starożytności;

– ma wiedzę na temat warsztatowych ograniczeń w pracy historyka starożytności;

– ma wiedzę na temat narzędzi i pomocy naukowych przydatnych w pracy nad dziejami Żydów w starożytności.

Umiejętności

– rozróżnia i odpowiednio posługuje się różnymi typami źródeł do dziejów Żydów w starożytności;

– potrafi przeprowadzić krytykę podstawowych źródeł dotyczących dziejów Żydów w starożytności;

– ocenia przydatność różnych typów źródeł do rekonstrukcji historycznej;

– potrafi adekwatnie dobierać źródła do badanych kwestii.

Kompetencje społeczne

– rozumie, że teksty źródłowe skrywają niekiedy głębszy sens i że nie należy przyjmować na wiarę wyrażanych tam poglądów;

– rozumie wartość konfrontowania przeciwstawnych poglądów;

– rozumie potrzebę weryfikacji danych źródłowych na drodze do wyrobienia sobie własnej opinii;

– ma gotowość do podważania „prawd” uznawanych za niezbite i oczywiste;

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.