Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-HJZ-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią wybór tematów dotyczących historii politycznej i kultury Żydów w okresie grecko-rzymskim.

Pełny opis:

Ćwiczenia dotykają dziejów i kultury Żydów okresu hellenistycznego oraz rzymskiego. Ich celem jest pokazanie ważnych typów źródeł (historiografia, inskrypcje, materiał archeologiczny, źródła prawne, piśmiennictwo religijne) pokazujących historię polityczną i przemiany kulturowe Palestyny i diaspory na tle zmieniającego się świata zewnętrznego od czasów powstania Machabeuszy aż do czasów Justyniana. Szczegółowy sylabus ćwiczeń został podany niżej.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Student po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń:

- ma wiedzę na temat typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji dziejów Żydów w starożytności;

- dysponuje wiedzą na temat warsztatowych ograniczeń w pracy historyka starożytności;

- ma wiedzę na temat narzędzi i pomocy naukowych przydatnych w pracy nad dziejami Żydów w starożytności;

- rozróżnia i odpowiednio posługuje się różnymi typami źródeł do dziejów Żydów w starożytności;

- potrafi przeprowadzić krytykę źródeł dotyczących dziejów Żydów w starożytności;

- potrafi adekwatnie dobierać źródła do badanych kwestii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie się do zajęć i czynny udział w zajęciach. Osoby trwale milczące muszą się liczyć z tym, że zostaną poproszone o dodatkową rozmowę na wybrane tematy w celu zaliczenia semestru. Każda nieobecność powinna zostać zaliczona indywidualnie na dyżurze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.