Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Hebrajski 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-JHEB1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Język Hebrajski 1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość alfabetu hebrajskiego.

Zainteresowanie historią i kulturą Żydów oraz Izraela.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w szczegołowym sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza

- posiada znajomość podstawowego słownictwa hebrajskiego;

- ma podstawową wiedzę z zakresu fonetyki, morfologii i składni języka hebrajskiego;

- posiada wiedzę o kulturze hebrajskiego obszaru językowego;

- zna wybrane zagadnienia dotyczące historii, geografii i literatury Izraela;

- rozumie historyczną i kulturową rolę języka hebrajskiego w dziejach Żydów oraz w kulturze europejskiej;

Umiejętności

- potrafi w mowie i piśmie posługiwać się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi języka hebrajskiego;

- komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych;

- rozumie i wykorzystuje informacje zawarte w wybranych tekstach;

- potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod;

Kompetencje społeczne

- zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności;

- potrafi współpracować w grupie;

- potrafi zgodnie z wymogami danej kultury wyrażać swoje intencje i przekonania;

- rozumie i szanuje przekonania innych;

- jest uwrażliwiony na problemy wynikające z odmienności kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Regina Gromacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.