Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Hebrajski 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-JHEB3 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Język Hebrajski 3
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów.

Ukończony kurs języka hebrajskiego na poziomie A1, zainteresowanie historią i kulturą Żydów oraz Izraela, znajomość innych języków obcych, np. angielskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów.

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w szczegołowym sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Podręcznik „Iwrit min ha-hatchala”, cz. I (wyd. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) oraz dodatkowe materiały (teksty, ćwiczenia, pieśni, piosenki, wiersze, wycinki prasowe). Zalecany słownik hebrajsko-polski i polsko-hebrajski, np. A. Klugman, wyd. Wiedza Powszechna, lub inny słownik kieszonkowy, np. Oxford Hebrew-English, English-Hebrew Dictionary.

Efekty uczenia się:

Cel ogólny – osiągnięcie poziomu A2

Rozwijanie sprawności: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia i pisania

Po zaliczeniu dwóch semestrów na poziomie A2 student rozumie proste przekazy na temat najbliższych mu dziedzin życia, np. praca, studia, dom, rodzina, zainteresowania, zakupy, podstawowe potrzeby. Potrafi porozumieć się w prostych sytuacjach codziennych (zakupy, przejazd, rozmowa towarzyska na łatwe, znane tematy), uzyskać i przekazać informacje na w/w tematy. Wypowiada się za pomocą podstawowych wyrażeń i prostych zdań, umie budować krótkie, spójne wypowiedzi na temat siebie, swojej sytuacji (studiów, pracy, zainteresowań), innych ludzi i najbliższego otoczenia. Potrafi samodzielnie przeczytać krótkie, proste teksty w łatwym hebrajskim i uchwycić ich główny sens. Jest w stanie znaleźć konkretną, przewidywalną informację w takich materiałach jak reklama, ogłoszenie, menu, list. Umie korzystać ze słownika przy odczytywaniu tekstu i konstruowaniu własnych wypowiedzi. Sporządza proste notatki, potrafi napisać krótki tekst na zadany temat i tekst osobisty (e-mail, list, wiadomość).

Zna pojęcia z zakresu kultury i tradycji żydowskiej oraz wiele elementów rzeczywistości i obyczajowości izraelskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa jest obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu jednego semestru). Nauczyciel ocenia aktywność studentów na ćwiczeniach, śledzi ich postępy podczas pracy, systematycznie sprawdza i ocenia zadania domowe, przeprowadza testy cząstkowe (kartkówki i klasówki) w trakcie trwania zajęć (ok. 5-6). Warunkiem zaliczenia zajęć jest kolokwium zaliczeniowe (po każdym semestrze). Ocena końcowa jest wypadkową ocen uzyskanych z kolokwium, testów cząstkowych i prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Regina Gromacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.