Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo Izrael

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-PI-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Państwo Izrael
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Brak, wskazana znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Kurs dotyczący historii współczesnego Izraela. Dzieje państwa przedstawione są na tle historii regionu z uwzględnieniem tak historii politycznej jak i społecznej i ekonomicznej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów współczesnego Państwa Izrael a także historii Bliskiego Wschodu w XX wieku.

Wykłady uzupełniają wiedzę zdobywaną przez studentów dzięki indywidualnej pracy oraz realizacji innych elementów programu. Wykłady prezentują również problematykę związaną z aktualnymi badaniami monograficznymi wykładowcy, dzięki czemu wprowadzają do dydaktyki akademickiej najnowsze ustalenia naukowe. W wykładach przekazywana jest także wiedza o stanie badań oraz nowych trendach metodologicznych. Studenci poznają różne szkoły naukowe i ich interpretacje.

Zob. Zakres tematów w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Obowiązkowa: Asher Arian, Politics in Israel: The Second Republic, Washington, DC: CQ Press, 2005; Jerzy Tomaszewski, Andrzej Chojnowski, Izrael, Warszawa 2001; Gregory S. Mahler, Politics and Government in Israel: The Maturation of a Modern State, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004; Israeli Women's Studies, red.. Esther Fuchs, New Brunswick: Rutgers University Press, 2005Haaretz; Jerusalem Post; materiały dostarczone przez prowadzącą zajęcia. Dodatkowa: Michael Barnett (red.) Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom, Albany: SUNY Press, 1996;

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma ogólną wiedzę na temat historii Bliskiego Wschodu w XX wieku;

- ma ogólną wiedzę na temat geografii językowej, religijnej i etnicznej Bliskiego Wschodu w XX wieku;

- zna chronologię dziejów Państwa Izrael;

- ma wiedzę na temat głównych problemów historii tego kraju w zakresie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Umiejętności

- potrafi wskazać główne determinanty rozwoju Państwa Izrael;

- potrafi dostrzec wpływ ideologii i oddziaływanie charyzmatycznych osobowości na dzieje Państwa Izrael;

- potrafi opisać znaczenie czynników geograficznych i demograficznych dla dziejów Izraela;

- potrafi dostrzec znaczenie religii w życiu społeczeństwa izraelskiego;

- potrafi odczytać i objaśnić występujące w języku politycznym Izraela słowa-skróty („Sprawa”, „Terytoria” itp.).

Kompetencje społeczne

- dostrzega potrzebę zrozumienia przeciwstawnych racji stron konfliktu na Bliskim Wschodzie;

- rozumie potrzebę interdyscyplinarnych badań nad dziejami państwa izraelskiego;

- widzi znaczenie wydarzeń z przeszłości dla kształtu teraźniejszości.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz złożenie testu końcowego w formie pisemnej (przyjmuje się następującą skalę ocen (1–100%): 0-60% – ocena ndst, 61-68% – ocena dst, 69-76% – ocena + dst, 77-84% – ocena db, 85-92% – ocena + db, 93-100% – ocena bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozłowska, Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.