Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagłada - egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZAG-E Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zagłada - egzamin
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin obejmuje okresów dziejów i kultury Żydów w czasach Zagłady. Studenci przygotowują się samodzielnie na podstawie lektury źródeł oraz podręczników i książek monograficznych. Wybór lektur egzaminacyjnych w przypadku każdego studenta ustalany jest w ramach indywidualnej konsultacji z egzaminatorem (w oparciu o podaną przez niego uprzednio listę proponowanych lektur wraz ze szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi). Celem egzaminów jest kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na drodze systematycznego opanowania obszernego materiału sprofilowanego i zmonografizowanego przez prowadzących w toku indywidualnych, szczegółowych ustaleń. Proces zdobywania wiedzy wieńczy ustne kolokwium, podczas którego egzaminator toczy ze studentem naukową dyskusję, uczącą odniesienia zdobytej wiedzy monograficznej do szerszej problematyki społecznej i kulturowej danego okresu oraz kształtującą w nim świadomość zakresu własnej wiedzy na temat wybranej epoki.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez osobę egzaminatora.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o genezie, przebiegu i skutkach Zagłady;

- posiada pogłębioną wiedzę na temat bazy źródłowej i literatury przedmiotu;

- ma wiedzę na temat relacji Żydów z nie-Żydami w okresie II wojny światowej;

Umiejętności

- posługuje się fachową terminologią z zakresu dziejów Żydów w okresie Zagłady;

- potrafi przedstawić najważniejsze wydarzenia, procesy i zjawiska związane z Zagładą Żydów;

- potrafi na podstawie literatury sformułować wypowiedź na temat z zakresu Zagłady Żydów;

Kompetencje społeczne

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat Zagłady Żydów;

- dostrzega złożoność postaw i działań jednostkowych i zbiorowych w okresie Zagłady;

- rozumie konieczność krytycznego traktowania uproszczonych twierdzeń na temat Zagłady;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby egzaminatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: August Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.