Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi pod zaborami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZPZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi pod zaborami
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla studentów II roku programu (S1-JS) Historia i kultura Żydów I stopnia.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów pod zaborami oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Pełny opis:

Granice chronologiczne i zakres treści wykładu jest opisany w indywidualnym sylabusie prowadzącego w danym cyklu dydaktycznym. Wykłady uzupełniają wiedzę zdobywaną przez studentów dzięki indywidualnej pracy oraz realizacji innych elementów programu. Wykłady prezentują na ogół również problematykę związaną z aktualnymi badaniami monograficznymi wykładowcy, dzięki czemu wprowadzają do dydaktyki akademickiej najnowsze ustalenia naukowe. W wykładach przekazywana jest także wiedza o stanie badań oraz nowych trendach metodologicznych. Studenci poznają różne szkoły naukowe i ich interpretacje.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat węzłowych zagadnień z dziejów Żydów zamieszkujących terytorium dawnej Rzeczypospolitej od jej rozbiorów aż do rozpoczęcia I wojny światowej;

- rozumie konteksty polityczne i społeczne życia wspólnot żydowskich na tym obszarze geograficznym i w zakresie chronologicznym;

- jest świadom znaczenia przemian kulturowych i religijnych, jakie przechodziła społeczność żydowską w tym okresie;

- ma wiedzę o udziale Żydów w życiu kulturalnym, naukowym i politycznym.

Umiejętności

- potrafi scharakteryzować główne problemy badawcze z zakresu historii politycznej i historii kultury Żydów pod zaborami;

- poprawnie stosuje pojęcia określające instytucje żydowskie i inne zjawiska w dziewiętnastowiecznej historii Żydów;

- posługuje się wiedzą o przeszłości Żydów pod zaborami w zakresie syntetycznym, w celu przedstawienia znaczenia XIX stulecia dla współczesnej kondycji diaspory i państwa Izrael.

Kompetencje społeczne

- zauważa i pojmuje charakterystyczną różnorodność metodologii badań nad kulturą i historią Żydów;

- zauważa i rozumie złożoność wzajemnych relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem społecznym i rolę, jaką odgrywa w nich ideologia antysemityzmu;

- rozumie powstanie i krytycznie odnosi się do stereotypów Żyda w XIX wieku;

- dostrzega i docenia zróżnicowanie życia żydowskiego w XIX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od wykładowcy.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.