Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi pod zaborami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZPZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi pod zaborami
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla studentów II roku programu (S1-JS) Historia i kultura Żydów I stopnia.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów pod zaborami oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Pełny opis:

Granice chronologiczne i zakres treści wykładu jest opisany w indywidualnym sylabusie prowadzącego w danym cyklu dydaktycznym. Wykłady uzupełniają wiedzę zdobywaną przez studentów dzięki indywidualnej pracy oraz realizacji innych elementów programu. Wykłady prezentują na ogół również problematykę związaną z aktualnymi badaniami monograficznymi wykładowcy, dzięki czemu wprowadzają do dydaktyki akademickiej najnowsze ustalenia naukowe. W wykładach przekazywana jest także wiedza o stanie badań oraz nowych trendach metodologicznych. Studenci poznają różne szkoły naukowe i ich interpretacje.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat węzłowych zagadnień z dziejów Żydów zamieszkujących terytorium dawnej Rzeczypospolitej od jej rozbiorów aż do rozpoczęcia I wojny światowej;

- rozumie konteksty polityczne i społeczne życia wspólnot żydowskich na tym obszarze geograficznym i w zakresie chronologicznym;

- jest świadom znaczenia przemian kulturowych i religijnych, jakie przechodziła społeczność żydowską w tym okresie;

- ma wiedzę o udziale Żydów w życiu kulturalnym, naukowym i politycznym.

Umiejętności

- potrafi scharakteryzować główne problemy badawcze z zakresu historii politycznej i historii kultury Żydów pod zaborami;

- poprawnie stosuje pojęcia określające instytucje żydowskie i inne zjawiska w dziewiętnastowiecznej historii Żydów;

- posługuje się wiedzą o przeszłości Żydów pod zaborami w zakresie syntetycznym, w celu przedstawienia znaczenia XIX stulecia dla współczesnej kondycji diaspory i państwa Izrael.

Kompetencje społeczne

- zauważa i pojmuje charakterystyczną różnorodność metodologii badań nad kulturą i historią Żydów;

- zauważa i rozumie złożoność wzajemnych relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem społecznym i rolę, jaką odgrywa w nich ideologia antysemityzmu;

- rozumie powstanie i krytycznie odnosi się do stereotypów Żyda w XIX wieku;

- dostrzega i docenia zróżnicowanie życia żydowskiego w XIX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od wykładowcy.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.