Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZWMW-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach studiów judaistycznych - Historia i kultura Żydów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących Żydów polskich w latach 1914-1939;

- ma wiedzę na temat podstawowych źródeł do badania dziejów i kultury Żydów polskich w okresie międzywojennym;

- ma wiedzę na temat złożoności życia społecznego, politycznego i kulturalnego Żydów polskich w okresie międzywojennym;

Umiejętności

- potrafi krytycznie analizować przekazy źródłowe dotyczące Żydów w okresie międzywojennym;

- potrafi scharakteryzować przemiany, jakie przechodziła ludność żydowska w tym okresie;

- potrafi budować spójne wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów i właściwie dobierać argumenty na poparcie swoich tez;

Kompetencje społeczne

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega związek między zróżnicowaniem życia żydowskiego w okresie międzywojennym a nurtami współczesnego judaizmu;

– dostrzega znaczenie międzywojennych formacji intelektualno-kulturowych dla późniejszego życia żydowskiego;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.