Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki humanistyczne: filozofia, konwersatorium, sem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZ1NHFILK2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne: filozofia, konwersatorium, sem II
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, a ich celem jest wprowadzenie w główne problemy filozofii, poznawane poprzez analizę najsłynniejszych dzieł. Nacisk położny będzie nie tylko na specyficzne problemy poszczególnych epok, lecz także na przemiany w obrębie metafizyki i ontologii, filozofii polityki i etyki.

Większość tekstów jest albo łatwo dostępna w internecie, albo w zakładce „filozofia” pod moim profilem na stronie IHUW. Dostęp zabezpieczony jest hasłem, które przekażę mailem po otrzymaniu od Państwa wiadomości lub na 1. zajęciach.

Spośród proponowanych źródeł do zajęć będziemy zawsze wybierali jedynie 2. Na pierwsze zajęcia proszę przeczytać dialog Kriton oraz przejrzeć fragment Żywotów i poglądów słynnych filozofów

W programie zajęć z pewnością będą występować zmiany, więc w przypadku nieobecności proszę o zasięganie informacji u kolegów lub u mnie.

ZAKRES TEMTÓW:

Zajęcia 1: zajęcia wstępne - podstawowe pojęcia i zadania

źródło:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, s. 21-86.

Platon, Kriton, w: idem, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, Warszawa 1982 i inne wydania (dostępny też w Polskiej Bibliotece Internetowej: www.pbi.edu.pl)

Zajęcia 2 - fil. starożytna: podstawy polityki i etyki

źródło:

Platon, Państwo, ks. I-IV i VI-VII

Zajęcia 3 - fil. starożytna: cynizm, stoicyzm i sceptycyzm

źródło:

Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1984 ks. I-IV s. 3-43;

Epiktet, Encheiridion, Kraków 1997 (s. 47-88)

Zajęcia 4 - fil. przełomu starożytność/średniowiecze

źródła:

Augustyn, Wyznania, Warszawa 1982, ks. XI, s. 218-242.

Augustyn, O wolnej woli, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 1999;

Zajęcia 5 - filozofia nowożytna: nowa filozofia nauki

źródła:

F. Bacon, Novum organum, Warszawa 1955, s. 57-90;

R. Descartes, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1981;

R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Kęty 2001, s. 42-72 (medytacja I-III)

Blaise Pascal, Myśli, Część I, II (dział I i II)

Zajęcia 6 - filozofia nowożytna: nowa filozofia polityki

źródła:

N. Machiavelli, Książę, (różne wydania, najlepiej całość, rozdz. V-X, XV-XIX, XXI-XXIII)

M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, w: Myśl filozoficzno-rel. (lub w: M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, przeł. W. Niemczyk, Warszawa 1991

T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954, rozdz. X-XV, XVII-XVIII,

W. Shakespeare, Koriolan lub Hamlet

Zajęcia 7 - filozofia nowożytna: Kant

źródła:

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t.1: „O umyśle”, Kraków 1951

I.Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Warszawa 1993;

Zajęcia 8 - krytyka Kanta i nowożytnej filozofii

źródła:

F. Nietzsche, „Błędy filozofii”, „Krytyka poznania”, „Nowi filozofowie i nowe wartości”, w: Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1990

F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra, Warszawa 1999, str.9-51

M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, W kwestii bycia, List o «humanizmie», w: M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1999

Zajęcia 9 – współczesna refleksja republikańska

źródła:

R. Legutko, Demokracja i republika, w: Oblicza demokracji, red. R. Legutko, J. Kloczowski, Kraków 2002, s. 145-162.

dostępne online na stronie:

http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=224

oraz

Z. Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?

http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=299

Literatura:

K. Ajdukiwicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty-Warszawa 2004

W. Tatarkiwicz, Historia filozofii, 3 t., Warszawa 1990

J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Warszawa 2001

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008,

F. Copleston, Historia Filozofii, 9 t., Warszawa 1995 i nn.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 4 t., Lublin 1993 i nn.

Efekty uczenia się:

Metody dydaktyczne

Wspólna analiza tekstów źródłowych oraz moderowana dyskusja nad najważniejszymi fragmentami i problemami

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieobecności, pozostałe należy zaliczyć na dyżurze. W przypadku czterech nieobecności należy udowodnić opanowanie całości materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.