Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna XIX wieku, ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZH19PWC Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna XIX wieku, ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające – Omówienie planu zajęć, metod pracy,

kryteriów oceniania i warunków zaliczenia ćwiczeń. Możliwość zgłaszania

dodatkowych tematów zgodnych z zainteresowaniami studentów.

2. Społeczne skutki Rewolucji Francuskiej

Źródło: Ludwik Filip, Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji, przeł. W.

Dłuski, Warszawa 1988, s. 337-365

Literatura: M. Senkowska-Gluck, Żyć po rewolucji. Przemiany mentalności

i obyczaju w napoleońskiej Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s.

6-39

3. Sylwetki XIX-wiecznych rewolucjonistów

Źródła: Materiały źródłowe do pracy w grupach dostarczone na zajęcia

przez prowadzącą

Literatura: J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata,

Poznań 2013, s. 685-689 oraz teksty do podziału (praca w grupach): J.

Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa 2010, s. 60-66, 108-133; P.

Brożyna, Rewolucjonista i despota. refleksje nad «Spowiedzią» Bakunina,

w: Style zachowań romantycznych, red. M. Janion, M. Zielińska,

Warszawa 1986, s. 140-151; D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie

Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994, s. 176-192; M. Malia,

Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego

świata, Warszawa 2008, s. 227-233

4. Przyspieszenie zmian: nowe środki transportu

Źródła: Ch. Greville, Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, króla

Wilhelma IV i królowej Wiktorii, oprac. M. Ronikier, Warszawa 1974

(wybrane fragmenty w depozycie); infografika i ikonografia dostarczona

przez prowadzącą

Literatura: M. Kopczyński, Ludzie i technika: Szkice z dziejów cywilizacji

przemysłowej, Warszawa 2009, s. 147-167; J. Osterhammel, Historia XIX

wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013, s. 945-955

5.-6. Kolonializm

Źródła: A. de Tocqueville, Studium o Algierii, „Przegląd Polityczny” 75

(2006), s. 110-135; ikonografia dostarczona przez prowadzącą

Literatura: M. Karpińska, Pierwsza podróż Alexisa de Tocqueville do

Algierii, w: Europejczyk w podróży, red. S. Ciara, E. Ihnatowicz,

Warszawa 2010, s. 137-150; A. Jardin, Alexis de Tocqueville (1805-

1859), przeł. I. Piechnik, Kraków 2012, s. 301-308; A. Chwalba, Historia

powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 534-543

7. Społeczne koszty rewolucji przemysłowej i industrializacji

Źródła: R. Owen, Wybór pism, oprac. A. Prejbisz, Warszawa 1948

(wybrane fragmenty w depozycie); ikonografia dostarczona przez

prowadzącą

Literatura: A. Prejbisz, Wstęp, w: R. Owen, Wybór pism, oprac. A.

Prejbisz, Warszawa 1948, s. 5-31

8. Kościół wobec problemów społecznych. Głos papieża

Źródło: Encyklika Rerum Novarum (wybrane fragmenty w depozycie)

Literatura: Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków,

Warszawa 1999, s. 212-241, 250-251

9. Europejska emigracja do Stanów Zjednoczonych

2

Źródło: J. R. Commons, Races and Immigrants in America, London 1907,

s. 68-79 (tłumaczenie w depozycie)

Literatura: A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków

2007, s. 225-239; Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era

sprzeczności 1787-1865, Warszawa 2010, s. 409-415

10. W stronę równości kobiet

Źródła: J. S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przeł.

G. Czernicki, Kraków-Warszawa 1995, s. 285-312; ikonografia

dostarczona przez prowadzącą

Literatura: J. Hołówka, Wstęp, w: O rządzie reprezentatywnym.

Poddaństwo kobiet, przeł. G. Czernicki, Kraków-Warszawa 1995, s. 30-

33; G. Bidwell, Bunt długich spódnic, przeł. A. Bidwell, Katowice 1972, s.

9-20

11. Dwa oblicza Rosji w listach Astolphe’a de Custine

Źródło: A. Custine, Rosja w roku 1839, Paryż 1988, s. 9-11, 48-64

Literatura: I. Grudzińska-Gross, Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i

wyobraźnia romantyczna, Warszawa 1995, s. 27-30, 64-85

12. Kultura rosyjska w drugiej połowie XIX i w pierwszych latach XX

wieku

Źródła: Fragmenty dzieł literackich i reprodukcje obrazów wybrane przez

prowadzącą oraz uczestników zajęć

Literatura: N. V. Riasanovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, przeł. A.

Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków 2009, s. 459-481

13. Przemiany społeczne w sztetlu

Źródło: Sz. Alejchem, Dzieje Tewji Mleczarza, przeł. A. Dresnerowa,

Wrocław 1989

Literatura: S. Belis-Legis, Wstęp, w: Sz. Alejchem, Dzieje Tewji

Mleczarza, przeł. A. Dresnerowa, Wrocław 1989, s. 7-11; wykład prof.

Marcina Wodzińskiego, Muzeum Polin, 24.02.2014:

http://www.polin.pl/template/gfx/odslony_wystawy%20_glownej_wodzi%C

5%84ski.mp3

14. Narodziny kultury masowej i nowych form spędzania czasu

wolnego

Źródła: Wybrane przez uczestników zajęć oraz prowadzącą filmy i

fotografie z epoki

Literatura: Historia życia prywatnego. T 4, Od rewolucji francuskiej do I

wojny światowej, red. M. Perrot, przeł. A. Paderewska-Gryza, B. Panek,

W. Gilewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s.  232-239, 482-486,

504-507; J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata,

Poznań 2013, s. 308-320

Literatura:

Zobacz rubryka "Opis'

Efekty uczenia się:

METODY DYDAKTYCZNE:

Wspólna analiza tekstów źródłowych i dyskusja, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi obecność, przygotowanie do zajęć w oparciu o zaleconą literaturę, aktywny udział w ćwiczeniach oraz przygotowanie projektu studenckiego. Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności na zajęciach, druga i trzecia nieobecność wymaga zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Oniszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.