Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia XIX wieku, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZH19w Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia XIX wieku, wykład
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Historia XIX wieku, wykład 3104–LZH19w

Skrócony opis

Wykład jest ogólną prezentacją dziejów Europy w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Na pierwszym planie znajduje się historia polityczna, pokazywana jednak w ścisłym związku z przemianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi.

Pełny opis:

Wykład jest ogólną prezentacją dziejów Europy w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Na pierwszym planie znajduje się historia polityczna, pokazywana jednak w ścisłym związku z przemianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Omawiane są następujące zespoły zagadnień:

1. Rewolucja Francuska – geneza, przebieg, konsekwencje.

2. Imperium Napoleona – państwo, społeczeństwo, kultura.

3. Wiosna Ludów, ruchy narodowe i sprawa polska.

4. Imperium rosyjskie – między absolutyzmem a modernizacją.

5. Bismarck i Rzesza Niemiecka.

6. Wielka Brytania i europejski kolonializm.

7. Pierwsza wojna światowa – przyczyny i przebieg.

Literatura:

A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.

A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008.

T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, Warszawa 1995.

J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.

Efekty kształcenia

Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w Europie XIX wieku, analizuje materiał historyczny w kategoriach przyczynowo-skutkowych, stosuje metodę porównawczą.

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolona 1 nieobecność) i zdanie końcowego kolokwium (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.