Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHNWPWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna powszechna - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć będziemy czytać źródła dotyczące ceremoniału i kultury dworskiej w różnych państwach nowożytnej Europy i Azji. Zastanowimy się nad podobieństwami i różnicami, a także nad obrazem Azji w Europie doby nowożytnej i we współczesnej historiografii.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy czytać źródła dotyczące ceremoniału i kultury dworskiej w różnych państwach nowożytnej Europy i Azji. Zastanowimy się nad podobieństwami i różnicami, a także nad obrazem Azji w Europie doby nowożytnej i we współczesnej historiografii.

1-2. Czego można się dowiedzieć z tytulatury władcy?

[źródła: intytulacje kilku dokumentów sułtanów osmańskich z lat 1489, 1519, 1525, 1577, 1623 i 1699]

3. Pałac Topkapy: architektura i ceremoniał

[źródło: Samuel Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego, Łódź 2000 (fragmenty)]

4. Jak pisać list, gdy nic nie wiemy o adresacie?

[źródła: dokumenty poselstwa Rzeczypospolitej do Kałmuków z z 1653 roku]

5. Dwór sułtana tureckiego w oczach cudzoziemców (I)

[źródło: Václav Vratislav z Mitrovic, Przygody… jakich on

w głównym mieście tureckim Konstantynopolu zaznał, Warszawa 1983 (fragmenty)]

6. Dwór sułtana tureckiego w oczach cudzoziemców (II)

[źródło: Monarchia turecka opisana przez Ricota sekretarza posła angielskiego u Porty residującego, Słuck 1678 (fragmenty)]

7. Londyn w czasach restauracji Stuartów

[źródło: fragmenty Dziennika Samuela Pepysa]

8. Poślubić osmańską księżniczkę

[źródło: fragmenty Księgi Podróży Ewliji Czelebiego

dotyczące dwóch małżeństw Melek Ahmeda paszy]

9. Na dworze szacha Abbasa Wielkiego

[źródło: „Relacyja Sefera Muratowicza Ormianina, posłanego Króla JMci do Persyji”, w: Trzy relacje z polskich podróży na wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku, red. A. Walaszek, Kraków 1980, ss. 35-47]

10. Na dworze chana krymskiego Gazi II Gereja

[źródło: fragmenty relacji poselskiej w “Trzy poselstwa Piaseczyńskiego do Kazi Gireja, hana Tatarów perekopskich (1601-1603). Szkic historyczny.” Przewodnik Naukowy i Literacki 39 (1911)]

11. Na dworze Wielkiego Mogoła

[źródło: list François Bernier do J.-B. Colberta (tłum. ang.)]

12. Na dworze Króla-Słońce

[źródło: fragmenty pamiętników Saint-Simona]

13. Dwór rosyjski Piotra III i Katarzyny II

[źródło: fragmenty Pamiętnika księżny Daszkow]

14. Dwór Fryderyka Wielkiego oczyma posła tureckiego

[źródło: fragment relacji poselskiej Resmi Ahmeda Efendiego

w: Collectanea z dziejopisów tureckich, rzeczy do historyi polskiey służących, wyd. J. Sękowski, t. 2, Wilno 1825]

15. Na dworze chińskim

[źródło: do ustalenia w zależności od kompetencji językowych studentów]

16. Orientalizm – zajęcia podsumowujące

[źródła: fragmenty Listów perskich Monteskiusza i Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego]

Literatura:

Edward Said, Orientalizm, Warszawa 1991; zob. też literaturę dotyczącą poszczególnych zajęć (wyżej); dalsze pogłębione wskazówki bibliograficzne studenci mogą uzyskać podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

– krytycznie analizuje fragmenty relacji podróżniczych, pamiętników, jak też innego typu źródeł nowożytnych

– rozpoznaje wątki wpisujące się we współczesną dyskusję nad tzw. „orientalizmem”

– nabywa i pogłębia wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej wybranych państw Europy i Azji, jak też kontaktów dyplomatycznych i międzykulturowych w epoce nowożytnej

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w dyskusji na zajęciach (dopuszczalne jest opuszczenie najwyżej czterech zajęć; pierwszej nieobecności nie trzeba zaliczać, w przypadku kolejnych zaliczyć trzeba również pierwszą; zajęcia, na których student był nieobecny lub nieprzygotowany, trzeba zaliczyć indywidualnie na dyżurach)

METODY DYDAKTYCZNE:

dyskusja w oparciu o przeczytane wcześniej źródła i literaturę przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Dariusz Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy czytać źródła dotyczące ceremoniału i kultury dworskiej w różnych państwach nowożytnej Europy i Azji. Zastanowimy się nad podobieństwami i różnicami, a także nad obrazem Azji w Europie doby nowożytnej i we współczesnej historiografii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.