Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHNWW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna - wykład
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Efekty uczenia się:

Po wykładach z historii Polski nowożytnej student:

- zna sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej Obojga Narodów

- potrafi samodzielnie omówić podstawowe zagadnienia z zakresu dziejów społecznych, politycznych i gospodarczych I Rzeczypospolitej

Metody Dydaktyczne:

- wykład

- prezentacje multimedialne / pokazy publikacji przygotowywane przez prowadzącą do wybranych tematów

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- zaliczanie krótkich sprawdzianów z poszczególnych wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Urszula Kosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z najważniejszymi instytucjami ustrojowymi Rzeczypospolitej takimi jak: wolna elekcja, sejm i senat, ministeria, system samorządowy (sejmiki), skarbowość, wojsko, sądownictwo itd. z ich funkcjonowaniem i próbami naprawy w okresie od XVI - XVIII w., czyli od złotego wieku po epokę pogłębiającego się kryzysu państwowości polskiej. Instytucje te będą przedstawiane w kontekście europejskim i w powiązaniu z ówczesną sytuacją międzynarodową. Ważnym elementem wykładu będzie próba oceny wpływu owej sytuacji na upadek państwowości polskiej.

Pełny opis:

Wykład zaplanowany jest jako typowo ogólnohistoryczny

Przewidywane problemy poruszane w trakcie wykładów:

1. 28.02.2021:Theatrum Europaeum - zarys sytuacji politycznej w Europie i Rzeczypospolitej w XVI – XVII w.

2. 14.03.2021: Władza królewska w Polsce na tle europejskich monarchii absolutnych, problem elekcji i sukcesji.

3. 28.03.2021: Parlamentaryzm polski a inne europejskie systemy przedstawicielskie.

4. 11.04.2021: Samorząd terytorialny i tendencje odśrodkowe. Konfederacje jako specyficznie polskie instytucje stanu wyjątkowego.

5. 25.04.2021: Przemiany sztuki wojennej a rozwój państw militarnych w XVII i XVIII w. (przykłady Rosji, Prus i Rzeczypospolitej). Specyfika władzy hetmańskiej w Polsce.

6. 16.05.2021: Sytuacja gospodarcza Rzeczypospolitej w XVI - XVIII w. a czołowe europejskie teorie gospodarcze.

7. 30.05.2021: Dlaczego upadła? Kryzys polskiego systemu ustrojowego i projekty naprawy w 18 w. oraz miejsce Rzeczypospolitej w europejskim systemie równowagi sił XVIII wieku

8. 06.06.2020: Pisemne zaliczenie wykładu.

Literatura:

Literatura

Podręczniki (dowolne wydania), literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco

- Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI- XVII.

- E. Rostworowski, Historia powszechna XVIII w

- Wyczański Historia Powszechna wiek XVI; Kersten Wiek XVII, Maciszewski, Wiek Oświecenia

- W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1 - 2 Wydanie z 1936 r. dostępne on line (można ściągnąć na pulpit):

t. 1 (do 1648 r.): http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/58558/edition/53272/content?

t. 2: (od 1648 do 1795):

http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/58559/edition/53054/content?

- U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795

- M. Markiewicz, Historia Polski, 1492- 1795

- Gierowski, Wielka Historia Polski

Część z tych podręczników została zeskanowana przez Bibliotekę WH – można poprosić o kod dostępu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.