Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1914 - 1945 - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHPOL1445C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski 1914 - 1945 - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami historii społecznej, gospodarczej i politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych jakie zachodziły w polskim społeczeństwie w latach 1918-1945. Zajęcia mają charakter przekrojowy, pokazujący tendencje w trzech wspomnianych dziedzinach. Moduł ma formę konwersatoryjną, co ćwiczy umiejętność wyrażenia w publicznej dyskusji swojego poglądu za pomocą logicznych argumentów, a także bronienia swoich racji. Student/ka po zakończeniu zajęć potrafi dokonać krytycznej oceny okresu. Student/ka jest także zaznajamiony/a z podstawowymi źródłami, potrafi je przeanalizować i zinterpretować, dokonać ich samodzielnej oceny i sformułować wnioski. Korzysta z różnorakich źródeł. Student/ka po zakończeniu zajęć powinien/powinna również posiadać wiedzę na temat literatury przedmiotu, w której może odnaleźć informacje dotyczące poszczególnych omawianych zagadnień.

Opis szczegółowy:

Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej:

• kształt granic państwa i jego konsekwencje,

• pozycja kobiety w społeczeństwie,

• klasy społeczne,

• mniejszości narodowe,

• kultura II RP,

• położenie i zachowanie społeczństwa Polski w warunkach okupacji

Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej:

• bilans otwarcia,

• reforma walutowa Grabskiego,

• eforma rolna,

• spory o model polityki gospodarczej II RP,

Ustrój Drugiej Rzeczypospolitej:

• kształtowanie się polskiej państwowości,

• konstytucja marcowa,

• przewrót majowy,

• po przewrocie – proces budowy państwa autorytarnego,

• konstytucja kwietniowa i ordynacje wyborcze 1935 r. – kościec systemu autorytarnego,

• od państwa autorytarnego do państwa totalistycznego,

• utrata niepodległości i okupacja Polski 1939-1945

Literatura:

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991

Cz. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999

A. Czubiński, Ewolucja systemu politycznego w Polsce w latach 1914–1998, t. 1: Odbudowanie niepodległego państwa i jego rozwój do 1945 r., Poznań 2000

J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974

M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1996

Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1996

Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej, t. I-IV

A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918-1933), Warszawa 1983

J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985

J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973

Teksty dostarczone przez prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do uzyskania zaliczenia jest frekwencja na zajęciach oraz aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.