Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna po 1945 - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHPOWPO45C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna po 1945 - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć będzie przybliżenie studentom struktury mechanizmów i zależności

kształtujących amerykańską politykę zagraniczną. W trakcie spotkań kluczową rolę odgrywać

będzie także aspekt źródłoznawczy. Studenci do swoich rozważań korzystać będą ze źródeł

dokumentalnych, wytworów kultury popularnej, dziennikarskich esejów, czy też raportów i

doniesień służb specjalnych udostępnianych wg. najnowocześniejszych standardów. Po

zakończeniu zajęć uczestnicy powinni posiadać wiedzę nie tylko z zakresu polityki zagranicznej

USA (jej złożoności, wyzwań, oddziaływania na sytuację wewnątrzną), ale także możliwości i

ograniczeń w zakresie jej badania.

Pełny opis:

I. 10.02.2018

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do tematyki zajęć dyskusja i próba zdefiniowania pojęć przydatnych do określenia pozycji USA w powojennym świecie.

H. Kissinger, Dyplomacja, (Warszawa: Libertas, 2009), s. 17-29.

P. Kennedy, Mocarstwa Świata: narodziny, rozkwit, upadek, Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne, różne wydania (Wstęp)

Dodatkowo:

J. Nye, Przyszłość Siły, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012)

II. 24.02.2018

a) O powojniu w Waszyngtonie

Opracowania:

K. Michałek, Amerykańskie Stulecie, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900-2001,

(Warszawa: MADA, 2004), 297-344.

Źródła:

National Security Council Paper NSC-68

http://www.citizensource.com/History/20thCen/NSC68.PDF

https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf

Dodatkowo:

P. Kennedy, Mocarstwa Świata: narodziny, rozkwit, upadek, Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne, wiele wydań 341-404.

J.L. Gaddis, Zimna Wojna, historia podzielonego świata, (Kraków: Znak, 2007)

b) Uciemiężone narody

Opracowania:

A. Mazurkiewicz, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce w latach 1947-1989. s. 140- 165

III. 10.03.2018 (potrzebna sala z możliwością wyświetlania filmów)

a) Atomowy koniec świata w amerykańskiej kulturze popularnej

Wspólne oglądanie i dyskusja nad filmem Stanleya Kubricka: Dr. Strangelove (org. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

Źródła:

M. Hofman, Chmura nad Bikini: z notatnika obserwatora eksperymentów z bombą atomową na Atolu Bikini, ( Warszawa: Książka i Wiedza, 1967)

IV. 24.03.2018

a) Kryzys Sueski

H. Kissinger, Dyplomacja, (Warszawa: Libertas, 2009), s. 570-602.

Źródła:

S.I. TroenThe Protocol of Sevres: British / French / Israeli Collusion Against Egypt, 1956

https://www.brandeis.edu/israelcenter/about/troen1/TheProtocolOfSevres.pdf

b) Wojna w Wietnamie – Czy rzeczywiście starcie Dawida z Goliatem?

Opracowania:

H. Kissinger, Dyplomacja, (Warszawa: Libertas, 2009), s. 681-772.

Źródła:

P. Ostaszewki, Wietnam najdłuższy konflikt powojennego świata,

Dokumenty: Aneksy: IV, V, VI, VII, s. 589-597.

V. 14.04.2018

Społeczny wymiar klęski w Wietnamie - Militaryzm i lost generation (?) - sala filmowa

Wspólne oglądanie i dyskusja nad filmem Stanleya Kubricka: Full Metal Jacket

H. Clinton, Tworząc Historię- wspomnienia, Warszawa 2003, s. 34-35.

VI 28.04.2018

a) Niewidzialne ramię mocarstwa

Opracowania:

T. Weiner, Dziedzictwo popiołów - historia CIA, (Poznań:Rebis,2007 ) s.17-183.

A. Piątkowski, Znaczenie Wspólnoty Wywiadowczej dla systemu politycznego Stanów Zjednoczonych, [w:] Idee, instytucje I praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014, s.333-350

Źródła:

National Security Council Paper NSC-68

http://www.citizensource.com/History/20thCen/NSC68.PDF

https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf

National Security Act of 1947

https://global.oup.com/us/companion.websites/9780195385168/resources/chapter10/nsa/nsa.pdf

b) CIA Research Tool, czyli jak korzystać z odtajnionych zbiorów (zajęcia w sali komputerowej)

VII 26.05.2018

Reagan i Iran Contras

N.Reagan, Moja Kolej, Katowice 1991, s.309-322

K. Michałek, Ronald Reagan a próba stworzenia pierwszej koalicji antyterrorystycznej [w:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, Karków 2005, s. 285 – 294.

VIII 16.06.2018

Zaliczenie zajęć / ewaluacja prowadzącego

Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, test / egzamin sprawdzający na zakończenie.

(prowadzący zachowuje prawo do zwolnienia z zaliczenia osób wykazujących się wysoką

aktywnością na zajęciach)

dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność

Dane kontaktowe: m.stanecki@uw.edu.pl, staneckim@yahoo.com

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.