Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna ziem polskich, semestr I, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHSZP1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna ziem polskich, semestr I, wykład
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawiony zostanie zarys pradziejów ziem polskich od czasów prahistorycznych po wczesne średniowiecze. Omówione zostaną także podstawowe metody badań archeologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy historyka.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują trzy główne grupy zagadnień.

1. Wprowadzenie do metodologii oraz metodyki badań archeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących pozyskiwania, podziału i sposobów analizy źródeł kopalnych, a także możliwości wykorzystania ich w pracy historyka.

2. Prezentację podstawowych metody datowania zabytków oraz ustalania chronologii zjawisk i wydarzeń dla czasów prahistorycznych.

3. Charakterystykę systemów oraz kryteriów periodyzacji pradziejów.

4. Zarys historii starożytnej ziem polskich, w tym:

-charakterystykę najważniejszych zjawisk i wydarzeń składających się na definicje poszczególnych epok oraz okresów;

-charakterystykę głównych jednostek taksonomicznych (kultur archeologicznych);

-prezentację najważniejszych stanowisk archeologicznych i kategorii zabytków z epoki kamienia, brązu oraz żelaza;

-omówienie węzłowych kwestii związanych z przemianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi w pradziejach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.

Literatura pomocnicza:

Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Prehistoria, red. J. K. Kozłowski, 1999

K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności., Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada:

-wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk historycznych, stosowanej terminologii, rodzajach źródeł archeologicznych - metodach ich pozyskiwania, analizy i interpretacji;

-wiedzę o możliwościach wykorzystania źródeł archeologicznych w pracy historyka;

-podstawową wiedzę ogólną o biologicznym i kulturowym rozwoju człowieka w pradziejach;

-zna główne systemy periodyzacji pradziejów oraz zasady ich konstruowania;

-zna podstawowe kultury archeologiczne wydzielane dla obszaru ziem polskich;

-potrafi wskazać najważniejsze stanowiska oraz podstawowe typy zabytków charakterystyczne dla poszczególnych kultur archeologicznych.

-ma świadomość roli i znaczenia pradziejowego dziedzictwa kulturowego;

-ma świadomość roli oraz znaczenia źródeł archeologicznych w odtwarzaniu przeszłości, nie tylko pra- i protohistorycznej, ale także w poszczególnych okresach historycznych (z uwzględnieniem historii najnowszej);

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. Jego główny element stanowi przygotowana przez prowadzącego prezentacja multimedialna.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący kwestionariusz pytań z zakresu historii starożytnej ziem polskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.