Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze historii XX wieku, ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZNPH20 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii XX wieku, ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń na kolejnych zajęciach studenci będą poznawać różnego rodzaju źródła historyczne charakterystyczne dla XX w. Zajęcia będą polegały na wspólnej dyskusji na temat konkretnych przykładów poszczególnych typów źródeł, sposobów ich powstawania, możliwości ich wykorzystania przez historyka, szans i zagrożeń, jakie z ich wykorzystaniem mogą się wiązać.

Pełny opis:

Należy określić ogólny zakres tematyczny przedmiotu, z uwzględnieniem tego, że zajęcia w kolejnych latach mogą znacząco różnić się pod względem treści szczegółowych (jak w przypadku ćwiczeń epokowych) w zależności od prowadzącego.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Efekty zajęć: Umiejętność krytyki i analizowania typów źródeł charakterystycznych dla historii XX w.

Metody dydaktyczne: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest na podstawie obecności na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa. W przypadku wątpliwości uzupełnieniem oceny będą indywidualne rozmowy na koniec zajęć. Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach, pozostałe będzie można zaliczyć poprzez rozmowę z prowadzącym bądź krótką pracę pisemną na temat zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.