Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii ekonomii i historii gospodarczej (blok: Historia gospodarcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-TEHG18-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii ekonomii i historii gospodarczej (blok: Historia gospodarcza)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

bierna znajomość angielskiego/ reading skill in English

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie ich uczestników z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi w powiązaniu z historią gospodarczą. Uczestnicy konwersatorium poznają więc zarówno zarys dziejów myśli ekonomicznej i badań nad historią gospodarczą, problematykę przestrzeni gospodarczej i główne przełomy w dziejach gospodarki, a także wybrane zagadnienia ekonomiczne (rynek, rozwój, wzrost i kryzys, państwo w gospodarce, pieniądz, luksus i kulturowego wymiaru gospodarki. Teoretyczne ujęcie będzie konfrontowane z przykładami historycznymi pochodzącymi z różnych epok – od czasów archaicznych po wiek XXI.

Pełny opis:

• 1. Ekonomia a historia gospodarcza

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 1 (Mikroekonomia), Warszawa 1997 (lub inne wydania) –> roz. 1: „Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii” (s. 29–34, 44–49); [depozyt w bibliotece Inst. Hist.]

C. M. Cipolla, “Between Two Cultures. An Introduction to Economic History”, New York – London 1992, –> roz. 1: “What is Economic History” (s. 3–13); roz. 2: “Identyfying the Issues” (s. 14–17) [depozyt w bibl. IH.]

W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1963) –> roz. „Historia gospodarcza a dyscypliny historyczne” (s. 59–81), „Historia gospodarcza a dyscypliny ekonomiczne” (s. 82–84).

• 2. Główne nurty myśli ekonomicznej – cz. 1

lit. przedm.: W. Stankiewicz, „Historia myśli ekonomicznej”, Warszawa 1998 (lub inne wydania) –> roz. „William Petty – prekursor szkoły klasycznej” (s. 151–155);

J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. „Punkty zwrotne w historii myśli ekonomicznej” (s. 15–20), „Ekonomiści okresu klasycznego” (s. 20–25); [dep. w bibl. IH]

T. Sedláček, „Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street”, Warszawa 2012 –> roz. „Adam Smith. Kowal ekonomii” (s. 207–224); [dep. w bibl. IH]

• 3. Główne nurty myśli ekonomicznej – cz. 2

lit. przedm.: J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. „Analiza Keynesowska” (s. 35–42), „Analiza radykalna” (s. 42–48);

W. Stankiewicz, „Historia myśli ekonomicznej”, Warszawa 1998 (lub inne wydania) –> roz. „Środowisko, życie i twórczość J. M. Keynesa” (s. 362–366), „System społeczno–ekonomiczny w ujęciu Veblena” (s. 290–296), „O polityce gospodarczej monetaryzmu” (s. 447–451), „Życie i twórczość F. Hayeka” (s. 483–487);

• 4. Główne trendy w dziejach badań nad historią gospodarczą

lit. przedm.: W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1963) –> roz. „Geneza i początki historii gospodarczej” (s. 11–14), „Usamodzielnienie się historii gospodarczej” (s. 26–28), „Faktografia i kompendiatorstwo” (s. 28–33), „Próby reformy” (s. 33–39), „Sytuacja po drugiej wojnie światowej” (s. 42–44), „Rozwój badań historyczno–gospodarczych w Polsce” (s. 44–52);

J. Kochanowicz, „Twórca i dzieło”, [w:] F. Braudel, „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek)”, t. 1 („Struktury codzienności”), Warszawa 1992, s. 5–14;

J. Kochanowicz, A. Sosnowska, „Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej. Porzucone terytorium ?”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 71, 2011, s. 7–32; [pdf]

• 5. Przestrzeń gospodarcza – cz. 1: zagadnienia teoretyczne

lit. przedm.: J. Tyszkiewicz, „Geografia historyczna. Zarys problematyki”, Warszawa 2014 –> roz. „Krajobraz gospodarczy” (s. 106–121), „Krajobraz komunikacyjny” (s. 122–139);

W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1963) –> roz. „Przestrzeń i odległość w dziejach” (s. 630–636), „Zależność człowieka od przyrody” (s. 636–639), „Rosnący zasięg współzależności ludzkiej” (s. 673–680);

F. Braudel, „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm w XV–XVIII wieku”, t. 3 („Czas świata”), Warszawa 1992 –> roz. „Przestrzeń i gospodarki, gospodarki-światy” (s. 10–33);

• 6. Przestrzeń gospodarcza – cz. 2: ujęcie historyczne

lit. przedm.: M. Małowist, „Wschód a Zachód Europy w XIII – XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych”, Warszawa 1973 –> roz. „Główne strefy rozwoju gospodarczego wschodnich obszarów Europy w XII i XIII w.” (tylko s. 23–30);

J. Kieniewicz, „Świat Oceanu Indyjskiego”, [w:] „Europa i świat w początkach epoki nowożytnej”, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 360–387;

G. W. Kołodko, „Wędrujący świat”, Warszawa 2008 –> roz. „Globalizacja – i co dalej ?” (s. 92–111); [depozyt w bibl. IH.]

• 7. Przełomy i rewolucje w historii gospodarczej – cz. 1

lit. przedm: W. W. Rostow, “The Stages of Economic Growth”, “Economic History Review”, 2. series, v. 12, 1959, no 1, pp. 1–16; [dep. w bibl. IH]

E. Nowicka, „Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej”, Warszawa 1997 (lub inne wydania, strony wg wyd. z 1997) –> roz. „Rewolucja neolityczna” (s. 259–276);

R. S. Lopez, “The Commercial Revolution of the Middle Ages (950–1350)”, Cambridge 1998, podroz. “The Nerve Centers of the Revolution (s. 85–91)”; [dep. w bibl. IH]

• 8. Przełomy i rewolucje w historii gospodarczej – cz. 2

lit. przedm: R. Cameron, „Historia gospodarcza świata”, Warszawa 1996 (lub inne wydanie) –> roz. „Początki nowoczesnego przemysłu” (s. 178–204);

A. Chandler, “Inventing the Electronic Industry”, Cambridge Mass. – London 2005 –> “The Significance of the Epic Story” (s. 238–257); [dep. w bibl. IH]

• 9. Rynek i rynki

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, „Ekonomia”, t. 1 („Mikroekonomia”), Warszawa 1997 (lub inne wydanie) –> roz. 1: „Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii” (s. 41–43); [dep. w bibl. IH]

J. R. Hicks, „Teoria historii gospodarczej”, Toruń 2000 –> roz. „Powstanie rynku” (s. 37–54);

M. E. Smith, “The Informal Economy”, [w:] “Economic Anthropology”, red. S. Plattner, Stanford 1989, s. 292–317; [dep. w bibl. IHist.]

J. Kochanowski, „Tylnymi drzwiami. <Czarny rynek> w Polsce 1944–1989”, Warszawa 2015 (lub inne wydanie) –> roz. „Jakiego koloru był czarny rynek ?” (s. 9–14);

• 10. Rozwój, wzrost i kryzys gospodarczy jako problemy teoretyczne i historyczne

lit. przedm.: R. Cameron, „Historia gospodarcza świata”, Warszawa 1996 (lub inne wydania) –> roz. „Rozwój gospodarczy i zacofanie” (s. 11–12), „Wzrost, rozwój i postęp” (s. 12–16), „Wyznaczniki rozwoju gospodarczego” (s. 16–20), „Struktura gospodarki i zmiany strukturalne” (s. 22–24);

J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. 4.2: „Co to jest kryzys gospodarczy ?” (s. 86–89); 4.3. „Przyczyny wzrostu gospodarczego. Przykłady historyczne” (s. 89–98);

N. Steensgaard, „Kryzys XVII wieku”, [w:] „Europa i świat w początkach epoki nowożytnej”, t. 2, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 18–20, 34–36, 39–44;

• 11. Państwo i polityka gospodarcza

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, „Ekonomia”, t. 2 (Makroekonomia), Warszawa 1997 –> roz. 4: „Państwo w gospodarce mieszanej” (s. 99–108, 113–114); [dep. w bibl. IH]

J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. „Co to jest polityka gospodarcza ?” (s. 265–268), „Trudności z polityką gospodarczą” (s. 269–271);

P. Riché, „Karolingowie. Ród który stworzył Europę”, Warszawa 1997 –> roz. „Karolingowie a odnowa zachodniej gospodarki” (s. 273–283);

• 12. Pieniądz

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, „Ekonomia”, t. 2 („Makroekonomia”), Warszawa 1997 (lub inne wydanie) –> roz. „Funkcje pieniądza” (s. 96–97), „Inflacja” (s. 252–257); [dep. w bibl. IH]

J. Sztetyłło, „Pieniądz pozakruszcowy”, [w:] „Słownik starożytności słowiańskich”, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970, s. 90–94;

R. Sédillot, „Moralna i niemoralna historia pieniądza”, Warszawa 2002 (lub inne wydanie) –> roz. „Spotkanie z Gygesem” (s. 53–54), „Pierwsze monety bite” (tylko s. 57–60), „Król metali” (tylko s. 88–92), „Kiedy na scenę wkracza papier” (tylko s. 127–128, 135–142), „Ochrona pieniądza” (tylko s. 287–293);

• 13. Luksus

lit. przedm.: J. Kochanowicz, “Consumption in the Preindustrial and Industrial Period: A Comment on Research Problems and Approaches”, “Acta Poloniae Historica”, t. 102, 2010, s. 89–100;

S. Grodziski, „Uwagi o prawach przeciwko zbytkowi w dawnej Polsce”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 20, Prawo, z. 5, 1958, s. 67–86;

K. Plażyk, „Funkcjonowanie rynku dóbr luksusowych w Polsce”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231 (2015), s. 80–100; [pdf]

• 14. Gospodarka a kultura – wybrane zagadnienia

lit. przedm.: K. E. Boulding, „Religijne podstawy postępu ekonomicznego”, [w:] „Ponad ekonomią”, Warszawa 1985, s. 70–85; [dep. w bibl. IH.]

R. R. Gesteland, „Różnice kulturowe a zachowania w biznesie”, Warszawa 2000 –> roz. „Krótka charakterystyka modeli” (s. 15–17), „ <Wielki podział> między kulturami świata biznesu” (s. 18–27) [dep. w bibl. IH]

J. T. Hryniewicz, „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego”, Warszawa 2004 –> roz. „Wkład kultury szlacheckiej do polskiej kultury organizacyjnej” (s. 205–213), „Polska kultura organizacyjna w kontekście międzynarodowym” i „Podsumowanie” (252–263); [pdf]

Literatura:

Zob. „Zakres tematów”.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy zajęć będą:

– znać wybrane pojęcia ekonomiczne i zagadnienia ekonomii;

– znać wybrane zagadnienia historii gospodarczej;

– rozumieć związki między teorią ekonomii a zjawiskami gospodarczymi w różnych epokach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (ich przyczyna nie ma znaczenia), które należy zaliczyć. W przypadku trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń z całego semestru. W razie czterech nieobecności zaliczenie cyklu zajęć staje się niemożliwe.

b. kryterium merytoryczne – dobre przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Stopień będzie będzie zależeć od aktywności na zajęciach i twórczego w nie wkładu.

Zaliczanie nieobecności lub zajęć, na których wykazano się nieprzygotowaniem będzie odbywać się na dyżurach prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.