Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HKCHSRED Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

HISTORIA KOŚCIOŁA W ŚREDNIOWIECZU

Tematem zajęć będą związki pomiędzy państwem i Kościołem średniowiecznym, a szczególnie długi proces układania się wzajemnych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską i władcami świeckimi. Interesować nas będzie tzw. walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. Dużo miejsca poświęcimy reformie Kościoła nazwanej od imienia papieża Grzegorza VII „gregoriańską” oraz przenikaniu jej idei do państwa Piastów.

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. zakres tematów. Studenci będą otrzymywać także lektury indywidualne.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student:

– analizuje teksty źródłowe dotyczące historii Kościoła w średniowieczu

– jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów

Student orientuje się w głównych problemach historii Kościoła w późnym średniowieczu.

Student zna podstawowe terminy i pojęcia, związane z Kościołem średniowiecznym.

Student potrafi analizować źródła proweniencji kościelnej, zna ich specyfikę i rozpoznaje główne typy źródeł kościelnych.

Student potrafi korzystać z podstawowych typów pomocy naukowych, związanych z historią Kościoła średniowiecznego.

Student rozpoznaje główne nurty historiografii XIX i XX w., zajmującej się historią Kościoła.

Jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w konwersatorium, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie EWENTUALNYCH prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Michałowski
Prowadzący grup: Krzysztof Skwierczyński, Piotr Węcowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.