Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HR-WBHR-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym.Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są warsztatowemu wprowadzeniu do badań nad Historią Rosji (Państwa Moskiewskiego) i ZSRR.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są warsztatowemu wprowadzeniu do badań nad Historią Rosji (Państwa Moskiewskiego) i ZSRR. Ich zadaniem będzie zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu historyka Rosji (archiwa, biblioteki, bazy elektroniczne, bibliografie, ośrodki badawcze itp.), jak również z dorobkiem podstawowych nauk pomocniczych historii w tej dziedzinie (geografia historyczna, heraldyka, chronologia)

Szczegółowy opis zajęć umieszczony będzie w sylabusie osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura zamieszczona zostanie w sylabusach na aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- umie korzystać z podstawowych edycji źródłowych, zbiorów elektronicznych, pomocy naukowych przydatnych do badań nad historią Rosją

- posiada wiedzę na temat podstawowych nurtów i szkół historiograficznych zajmujących się historią Rosji

- posiada wiedzę na temat organizacji systemu władzy w Rosji bolszewickiej i ZSRS

- posiada wiedzę na temat przydatności najważniejszych nauk pomocniczych historii dla historyka zajmującego się historią Rosji, jak również istotnych aspektów funkcjonowania państwa rosyjskiego i sowieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.