Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielonarodowe Imperium: Polaków i Rosjan konterfekt wzajemny - kino historyczne a stereotypy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HR-WIPIR-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielonarodowe Imperium: Polaków i Rosjan konterfekt wzajemny - kino historyczne a stereotypy
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kinematografia radziecka i rosyjska vs kinematografia polska w kontekście państwowej polityki historycznej (1918-2018)

Pełny opis:

Przegląd dziejów kinematografii historycznej ZSRR i FR oraz kinematografii polskiej w kontekście polityki historycznej; w powiązaniu z oficjalną propagandą i historiografią. Ukazane zostaną okoliczności powstawania poszczególnych dzieł, związek fabuły z oficjalną wykładnią, a także udział kinematografii w kreowaniu świadomości historycznej społeczeństwa. Osobne miejsce zajmie kwestia funkcji edukacyjnych, w powiązaniu z innym dyscyplinami artystycznymi. Wskazane zostaną również przypadki kolizji między wizją artystyczną i oficjalną wykładnią dziejów. Analizą zostaną objęte klasyczne filmy fabularne oraz wybrane filmy dokumentalne.

Zajęcia wymagające samodzielnego przeglądu wskazanych dzieł filmowych – możliwość wykorzystania następujących baz online: http://www.ivi.ru/; http://cinema.mosfilm.ru/

http://ruskino.ru/; https://www.mtstv.ru/ ; http://kinopod.org/about.html

Wskazane pozycje kinematografii polskiej dostępne na youtube.

Założenia wstępne:

Przedmiot adresowany do studentów, zainteresowanych historią kinematografii i kultury rosyjskiej i polskiej oraz polityką historyczną

Literatura:

M. Banaszkiewicz, Zapętlenie polityki historycznej – przypadek rosyjski, w: Państwo i Społeczeństwo, VIII, 2008, nr 2

Czernienko M. M. Bliska zagranica : szkice filmowe o Polakach i dla Polaków / pod redakcją Tadeusza Lubelskiego. — Warszawa 2007;

Ł.Jasina, Wyzwolenie (1968-1975) Jurija Ozierowa jako prezentacja oficjalnej wersji historii II wojny światowej w kinematografii radzieckiej, Lublin 2007;

R. Jurieniew, Historia filmu radzieckiego, Warszawa 1977;

Peter Kenez, Cinema and Soviet Society: From the Revolution to the Death of Stalin (London 2001)

P. Kurpiewski, Historia na ekranie Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 304.

B. Mucha, Sztuka filmowa w Rosji 1896-1996, Piotrków Trybunalski 2002

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2008)

Propaganda historyczna Rosji w latach 2004–2009, Warszawa: BBN, 16 września 2009

R. Taylor, Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany (New York: I.B.Tauris, 1998).

P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

J.Wojnicka, Awangarda i tradycja, czyli jak rosyjscy filmowcy stworzyli rewolucję [w:] „Didaskalia" 2008, nr 85-86;

J. Wojnicka, Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968, Kraków 2012

J. Wojnicka, Kino Rosji carskiej i Związku Sowieckiego, [w:] Historia kina, t.1, Kino nieme, red. - T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

Зоркая Н. История советского кино. -СПб., 2005;

История отечественного кино / Отв. ред. Л. В. Будяк. М.2005

Черненко М. М.. Красная звезда, жёлтая звезда: Кинематографическая история еврейства в России, 1919—1999.М.2006.

Кино тоталитарной эпохи. Международный симпозиум в рамках XVI ММКФ//ИК. 1990. № 2

Szczegółowa bibliografia do poszczególnych tematów zostanie podana w trybie roboczym.

Efekty uczenia się:

Słuchacze uzyskują możliwość prześledzenia – na przykładzie antagonistycznych - zasadniczo poza wyjątkiem epoki PRL - dyskursów historycznych obu państw - procesu budowania oficjalnej narracji historycznej poprzez wykorzystanie kinematografii.

Ważnym efektem będzie opanowanie przez studenta podstaw warsztatu w zakresie studiowanej problematyki historycznej i filmoznawczej. Po ukończeniu zajęć student powinien posiadać umiejętność samodzielnej pracy z filmem jako specyficznym typem źródła historycznego, umieć posługiwać się podstawowym instrumentarium NPH dla źródeł artystycznych i dokumentacji mechanicznej.

Dodatkowym efektem jest nabycie konkretnej wiedzy merytorycznej w zakresie omawianej problematyki filmoznawczej i rusycystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć odbywa się na podstawie osiągnięć studenta podczas zajęć wspólnych (aktywność, stopień przygotowania – erudycyjne opanowanie materiału, inwencja, poziom prezentacji wybranego tematu) oraz pracy pisemnej, poświęconej wybranemu zagadnieniu z zakresu omawianej problematyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.