Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości XIX wieku (blok: Historia wojskowości)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HWXIX Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości XIX wieku (blok: Historia wojskowości)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza uczestnika zajęć na temat historii wojskowości wcześniejszych epok jest mile widziana, nie jest jednak niezbędnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Podobnie znajomość języków francuskiego, angielskiego i rosyjskiego.

Konwersatorium z elementami warsztatów muzealnych (kilka spotkań w Muzeum Wojska Polskiego).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami historii wojen w XIX w., dziejów poszczególnych kampanii, organizacji armii, nowych rozwiązań w dziedzinie techniki wojskowej, strategii i taktyki.

Ćwiczenia warsztatowe z historii wojskowości XIX w. są przedmiotem wybieranym przez studentów i realizowanym w ramach studiów stacjonarnych.

Przedmiot jest realizowany w ramach cyklu zajęć z historii wojskowości.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami historii wojen w XIX w., dziejów poszczególnych kampanii, organizacji armii, nowych rozwiązań w dziedzinie techniki wojskowej, strategii i taktyki. W trakcie zajęć na przykładach wojen toczonych przez rewolucyjną Francję, kampanii napoleońskich, powstania listopadowego, czy wybranych wojen drugiej polowy stulecia, przede wszystkim wojny secesyjnej, omówione zostaną m. in. kwestie generalnych zasad kierujących strategią prowadzenia wojen, organizacji i taktyki poszczególnych rodzajów broni (np. artyleria, czy kawaleria), logistycznego przygotowania działań wojennych w owej epoce, realiów funkcjonowania sztabów, przebiegu bitew i kampanii itp. Będzie miał również okazję zapoznać się z monografiami uznawanymi za klasykę historiografii wojskowej.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Zajęcia, poświęcone analizie wybranych zagadnień z zakresu strategii i taktyki oraz organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów broni i służb u schyłku XVIII i w XIX w., będą również okazją do zapoznania się z różnymi typami źródeł historycznych i dyskusji na temat ich specyfiki, przydatności dla historyka oraz tekstami należącymi do klasyki historiografii wojskowej. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii konfliktów zbrojnych w omawianym okresie. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: sztuka wojenna, strategia, sztuka operacyjna, taktyka, manewr, manewr z położenia środkowego, manewr na skrzydło, linie komunikacyjne, linie wewnętrzne, logistyka wojskowa, teatr działań wojennych. Potrafi wskazać związek między charakterem prowadzonych działań wojennych a możliwościami gospodarczymi państwa, stopniem rozwoju cywilizacyjnego walczących stron, czy cechami teatru działań wojennych. Dostrzega związek między działaniami wojennymi, a systemami społecznymi, ustrojami politycznymi, popularnymi w owej epoce konwencjami kultury, obyczajami, rytuałami społecznymi itp. Zna przebieg najważniejszych kampanii i bitew wspomnianego okresu i potrafi przeprowadzić ich analizę z punktu widzenia ówczesnych zasad sztuki wojennej. Potrafi wskazać ich specyfikę na tle innych konfliktów zbrojnych w dziejach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest obecność na zajęciach, przygotowanie do nich, aktywny udział w dyskusji oraz zdolność do poprawnego prowadzenia analizy omawianego materiału źródłowego i stosowania pojęć i terminów z zakresu historii wojskowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nagielski
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Michał Mydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.