Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia okołoseminaryjne. Metodologia historii. Humanistyka wobec przeszłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2OS-17DKAL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia okołoseminaryjne. Metodologia historii. Humanistyka wobec przeszłości
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Strona przedmiotu: http://ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-dobrochna-kalwa/metodologia-historii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy metodologii historii 3104-L3METW

Założenia (opisowo):

Uwaga! Warunkiem koniecznym, dopuszczającym do udzialu w zajęciach, są ukończone studia licencjackie, w tym ukończony kurs Podstaw metodologii historii (lub ekwiwalentnych).

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są krytycznej analizie teorii i koncepcji, które powstały w naukach humanistycznych i społecznych i ich roli w kształtowaniu się współczesnych praktyk na obszarze kultury historycznej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

Teoria

Historia, przeszłość, humanistyka - porządkowanie pola.

Historia kulturowa i kulturoznawstwo − wzajemne oddziaływanie

Socjologiczne użytkowanie przeszlości

Auto-Biografia, czyli o doświadczeniu i światach społecznych.

Pamięć - pojęcia, koncepcje, zastosowanie

Żałoba, nostalgia, zapomnienie - inspiracje psychoanalityczne.

Studia nad traumą i doświadczeniem granicznym

Polityka historyczna a polityka pamięci.

Praktyka

Fotohistoria (I wojna światowa w filmach i sercialach)

Performanse i historia 1 (teatr, sztuka krytyczna).

Performanse i historia 2 (rekonstrukcja historyczna, granie w historię)

Historia stosowana (Teatr NN, Metropolitkanka)

Przeszłość 2.0

Efekty uczenia się:

Studenci po ukończeniu kursu

mają pogłębioną wiedzę na temat współczesnych badań nad przeszłością

znają korzyści i zagrożenia związane z interdyscyplinaryzacją

problematyzują teoretyczne aspekty współczesnej humanistyki

samodzielnie analizują teksty naukowe z perspektywy teoretycznej

poszerzają umiejętności argumentacji i interakcji w ramach dyskusji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach − dopuszczalna liczba nieobecności: 2, przy 4 nieobecnościach - skreślenie z listy uczestników

aktywność na zajęciach i przygotowanie merytoryczne

praca zaliczeniowa − prezentacja opublikowana na platformie e-learningowej (na ocenę)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.