Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Archiwum elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SAAE Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Archiwum elektroniczne
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".

Pełny opis:

Technologie cyfrowe znalazły zastosowanie we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. Nie ominęły także archiwów chroniących najcenniejsze zabytki przeszłości. W ramach tego przedmiotu słuchacze zapoznają się z zastosowaniami technologii cyfrowych w bieżącej działalności archiwalnej. Rozważane są zagadnienia zarządzania archiwum, cyfryzacji zasobu, tworzenia nowoczesnych narzędzi wyszukiwawczych – baz danych, metadanych opisujących dokumenty elektroniczne. Szczegółowy opis zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Zob. literatura w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady digitalizacji zasobu,

2. zna formaty i nośniki stosowane w digitalizacji,

3. zna metadane stosowane w digitalizacji.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi stosować zasady i standardy w procesie digitalizacji,

2. potrafi konstruować i stosować metadane materiałów cyfryzowanych.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych metod wyboru metadanych.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.