Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Cyfrowa metodyka archiwalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SACMA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Cyfrowa metodyka archiwalna
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Metodyka archiwalna 1 należy do przedmiotów obowiązkowych specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.


Zainteresowanie problemami archiwistyki.

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".

Pełny opis:

Zob. "zakres tematów" w szczegółowym sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej, zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

I. Wiedza:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. Zna zasady działania systemów teleinformatycznych służących opisowi archiwaliów,

2. Zna standardy opisu archiwaliów w systemach teleinformatycznych.

II. Umiejętności:

1. Potrafi dokonać opisu archiwaliów wybranym systemie teleinformatycznym.

III. Kompetencje społeczne

1. Potrafi współpracować w grupie w systemach teleinformatycznych.

Treści kształcenia: zasady działania systemów teleinformatycznych, metadane w systemach teleinformatycznych, praktyczne ćwiczenia w ich stosowaniu, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej, zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.