Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SAEDA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów realizujących program specjalizacji archiwalnej.

Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii i metodyki edytorstwa źródeł historycznych, w miarę możliwości z uwzględnieniem rodzajów edycji oraz różnych typów źródeł

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów realizujących program specjalizacji archiwalnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu teorii edytorstwa źródeł historycznych. Studenci poznają elementarne zasady pracy nad przygotowaniem wydania krytycznego źródeł archiwalnych do druku.

Szczegółowy opis znajduje sie w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus szczegółowy osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student powinien:

1/rozumieć konieczność uzasadnionego wyboru określonych źródeł do wydania i podać argumenty przemawiające za lub przeciw wydaniu;

2/umieć wskazać instrukcje wydawnicze dla określonych epok oraz typów źródeł i umieć wskazać inne źródła informacji dotyczące krytycznych edycji źródeł; 3/znać zasady dotyczące kwerendy źródeł;

4/znać zasady postępowania w przypadku źródeł istniejących w różnych przekazach;

5/umieć poprawnie skopiować tekst, wybrać metodę odwzorowania do wydania;

6/ rozumieć problemy związane z transkrypcją i modernizacją tekstu źródła;

7/umieć poprawnie zredagować nagłówek, legendę oraz notę edytorską;

8/wiedzieć, jakie treści powinny znajdować się we wstępach i komentarzach do źródła (przypisy).

W efekcie student otrzyma podstawowe instrumenty poznawcze do oceny wartości edycji źródłowej oraz do podjęcia własnej pracy edytora źródeł historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus szczegółowy osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.