Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka, Praktyka archiwalna (90h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SAP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka, Praktyka archiwalna (90h)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktyka służy zapoznaniu się z działalnością archiwum historycznego lub bieżącego.

Pełny opis:

Program praktyki archiwalnej

Specjalizacja „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”.

Studia magisterskie.

1. Cele praktyki:

a. Zastosowanie wiedzy z zakresu archiwistyki w pracach i działalności archiwalnej.

b. Rozszerzenie wiadomości o podstawowych pojęciach archiwalnych.

c. Rozszerzenie wiadomości o zastosowaniu pojęcia zespołu archiwalnego w działalności archiwalnej.

d. Poznanie różnych rodzajów zespołów archiwalnych.

e. Poznanie różnych typów archiwów.

f. Poznanie różnych form działalności archiwalnej.

g. Poznanie różnych rodzajów archiwaliów.

h. Poznanie różnych rodzajów dokumentacji.

i. Poznanie praktycznych problemów gromadzenia zasobu archiwalnego.

j. Poznanie i stosowanie różnych metod opracowania archiwalnego.

k. Poznanie różnych modeli opisu archiwalnego.

l. Poznanie praktycznych problemów tworzenia inwentarzy w formie elektronicznej i klasycznej.

m. Poznanie praktycznych problemów tworzenia pomocy archiwalnych w formie klasycznej i elektronicznej.

n. Poznanie praktycznych problemów ewidencjonowania materiałów archiwalnych.

o. Zapoznanie z praktycznymi problemami stosowania prawa archiwalnego.

p. Poznanie praktycznych problemów działania archiwum jako instytucji.

q. Poznanie praktycznych problemów udostępniania archiwaliów i dokumentacji.

r. Poznanie praktycznych problemów informacji i popularyzacji zasobu archiwum.

s. Poznanie praktycznych problemów edycji materiałów archiwalnych.

t. Poznanie kierunków badań prowadzonych w archiwum.

u. Poznanie społecznych funkcji archiwum.

v. Poznanie praktycznych problemów przechowywania zasobu archiwalnego.

2. Modelowy harmonogram przebiegu praktyki archiwalnej.

a. Zapoznanie z historią i zasobem archiwum.

b. Zapoznanie z elektronicznymi i klasycznymi pomocami archiwalnymi.

c. Zapoznanie z różnymi rodzajami działalności archiwalnej.

d. Samodzielne wykonanie określonego zadania.

3. Przykładowe zadania do wykonania:

a. Opracowanie fragmentu lub małego zespołu archiwalnego.

b. Wykonywanie opisów archiwalnych na różnych poziomach informacyjnych – zespół, jednostka, dokument.

c. Sporządzenie inwentarza lub jego fragmentu.

d. Sporządzenie innej pomocy archiwalnej.

e. Prace z programami archiwalnymi.

f. Prace z bazami danych – IZA, SEZAM.

g. Prowadzenie kwerend archiwalnych.

h. Wizytacja archiwów zakładowych.

i. Analiza istniejących pomocy archiwalnych pod kątem ich przydatności informacyjnej.

j. Udział w pracach edytorskich archiwum.

k. Udział w działalności naukowej.

l. Udział w działalności edukacyjnej.

m. Udział w udostępnianiu.

n. Inne zadania.

Czas trwania praktyki:

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne wieczorowe – 90 godzin, 15 dni roboczych [wymiar obowiązkowy, wymiar zalecany – 120 godz., 20 dni roboczych].

Studia zaoczne – 60 godzin, 10 dni roboczych.

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady organizacji archiwum, w którym odbywa praktykę,

2. posiada podstawowe wiadomości o zasobie archiwum, w którym odbywa praktykę,

3. zna podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji zasobu, w którym odbywa praktykę.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi opracować wybrane rodzaje zespołów archiwalnych,

2. potrafi opisać wybrane rodzaje materiałów archiwalnych,

3. potrafi udostępniać i popularyzować wybrane materiały archiwalne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.