Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej: Nowożytne teorie polityczne: polityka - teologia - literatura (blok: Świat nowożytny; K3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNW-NTP16-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej: Nowożytne teorie polityczne: polityka - teologia - literatura (blok: Świat nowożytny; K3)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu historii i dziejów myśli.

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone rozwojowi nowożytnych teorii politycznych, przemianom instytucji władzy i zmianom zachodzącym na styku teorii i praktyki. Najważniejszymi zagadnieniami będą pojawienie się nowego rozumienia państwa, opis zakresu władzy zwierzchności świeckiej oraz przemiany pojęcia obywatela.

Pełny opis:

W epoce nowożytnej narodziło się państwo. Zagęszczenie władzy u schyłku średniowiecza, postrzeganie jej w kategoriach terytorialnych, a nie jedynie personalnych, reformacja i towarzyszące jej zaburzenia religijne w Europie, wreszcie wytworzenie pojęcia suwerenności – wszystkie te zmiany doprowadziły do zerwania z tradycyjnym postrzeganiem władzy, obywatela oraz miejsca religii w doczesnym świecie.

Równolegle z powstaniem teorii absolutyzmu dyskusja nad źródłami władzy doprowadziła do odnowienia i ukucia nowej teorii kontraktu. Umowa była podstawą wszelkiej władzy, a społeczeństwo objęło funkcję suwerena.

Przemianom tym towarzyszyła teoretyczna refleksja, która znajdowała swoje odbicie także w dziełach literackich.

UWAGA: pierwsze zajęcia nie mają wyłącznie charakteru organizacyjnego! Proszę się na nie także przygotować wg sylabusa.

Literatura:

The Cambridge History of Political Thought 1450-1700, ed. by J. H. Burns, M. Goldie, Cambridge 1991, rozdz. III-V

J. I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford 2001

L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 1997

A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der Neueren Geschichte, Berlin 1929

W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999

Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 2 t., Cambridge 1997

K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1968.

P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, Warszawa 1972

Historia filozofii politycznej, red. L. Strauss, J. Cropsey, Warszawa 2010.

J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.

Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989

M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, Warszawa 1996.

A. Quinton, Filozofia polityki, w: Oksfordzka ilustrowana historia filozofii, red. A. Kenny, Poznań 2001.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969.

P. Manet, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tych zajęć student:

-potrafi scharakteryzować podstawowe przemiany zachodzące na horyzoncie intelektualnym Europy XVI i XVII w.

-posiada warsztat analityczny i terminologiczny niezbędny do analizy źródeł historycznych związanych z historią idei;

-zdobędzie kompetencje oceny zjawisk z zakresu myśli politycznej i łączenia ich ze zjawiskami z historii kultury i historii religii

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji, obecność; ewentualnie: prace pisemne.

Warunkiem zaliczenia jest obecność i przygotowanie do zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.