Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna metodologia badań nad dziejami epoki nowożytnej (blok: Świat nowożytny) (K3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNW-WMB-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesna metodologia badań nad dziejami epoki nowożytnej (blok: Świat nowożytny) (K3)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymagania − uzyskany licencjat na studiach I stopnia.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są metodologii historii – wzajemnym oddziaływaniu refleksji teoretycznej i praktyki badawczej. W trakcie zajęć będziemy dyskutować nad wybranymi tekstami teoretycznymi i historiograficznymi, analizując rolę wyborów metodologicznych w procesie badawczym

Pełny opis:

Zob. szczegółowy opis zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura zostanie podana na zajęciach organizacyjnych i w katalogu na stronie przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.

• Posiada wiedzę o wybranych nurtach współczesnj humanistyki

• Rozumie relacje między teorią a praktyką badawczą.

• Rozumie pozycję nauk historycznych w obrębie humanistyki i nauk społecznych i ich interdyscyplinarne powiąznia.

Umiejętności

• Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty metodologiczne i teoretyczne koncepcje.

• Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii.

• Stosuje terminologię metodologiczną w pracy badawczej.

Kompetencje społeczne

• Wykazuje samodzielność i niezależność myśli.

• Szanuje prawo innych do odmiennej opinii

• Rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego zarówno w ramach dyscyplin historycznych, jak i ogólnohumanistycznych.

• Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.