Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mari – tajemnice królewskiej kancelarii a historia Mezopotamii w XVIII w. p.n.e. (Blok: Świat starożytny) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SS-MARI-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Mari – tajemnice królewskiej kancelarii a historia Mezopotamii w XVIII w. p.n.e. (Blok: Świat starożytny) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat Starożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

ukończone i zaliczone jedne z trzech poniższych rodzajów zajęć

- ćwiczenia z historii starożytnej (IH UW)

- dowolny wykład z historii Starożytnego Bliskiego Wschodu

- dowolny wykład z historii, filologii lub kultury starożytnej Mezopotamii

- umiejętność czytania literatury w języku francuskim lub angielskim


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą poznaniu oraz próbom dokładnego odtwarzania historii politycznej Mezopotamii w połowie XVIII w. p.n.e. Podstawę źródłową stanowić będą teksty z archiwum królewskiego z Mari - korespondencja dyplomatyczna, urzędnicza oraz dokumenty administracyjne z kancelarii pałacowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą poznaniu oraz próbom dokładnego odtwarzania historii politycznej Mezopotamii w połowie XVIII w. p.n.e. W szczególności badania i analizy dotyczyć będą szeroko pojętej tematyce stosunków międzynarodowych, relacji międzypaństwowych oraz protokółowi dyplomatycznemu w czasach dominacji królestw amoryckich. Podstawę źródłową stanowić będą teksty z archiwum królewskiego z Mari - korespondencja dyplomatyczna, urzędnicza oraz dokumenty administracyjne z kancelarii pałacowej. Źródłami pomocniczymi będą inskrypcje królewskie i określenia roczne władców z tej epoki.

Literatura:

M. Birot, Correspondance des gouverneurs de Qaţţunân, ARM 27, Paris 1993 (wybór)

D. Charpin – F. Joannès – S. Lackenbacher – B. Lafont, Archives épistolaires de Mari, I/2, ARM 26/2, Paris 1988 (wybór)

J.-M. Durand, Archives épistolaires de Mari. I/1, ARM 26/1, Paris 1988 (wybór)

W.W. Heimpel, Letters to the King of Mari: A New Translation, with Historical Introduction, Notes, and Commentary. Mesopotamian Civilizations, Winona Lake 2003

J.-R. Kupper, Lettres royales du temps de Zimri-Lim, ARM 28, Paris 1998

D. Lacambre, La bataille de Hiritum, M.A.R.I. 8, Paris 1997, ss. 431-453

B. Lafont, Messagers et ambassadeurs dans les archives de Mari, [w:] La circulation des biens et des idées dans le Proche-Orient ancien, 38 RAI, Paris 1992, ss. 167-183

Efekty uczenia się:

Efektem zaliczenia konwersatorium powinno być nabycie przez studentów wiedzy w zakresie:

- historii politycznej okresu starobabilońskiego,

- stosunków międzynarodowych w starożytnej Mezopotamii epoki Hammu-rabiego

- ówczesnej geografii politycznej Mezopotamii

- kolekcji tekstów klinowych zwanych „listami z Mari”

Metody i kryteria oceniania:

- warunkiem niezbędnym zaliczenia zajęć jest frekwencja (maksimum 3 nieobecności)

- podstawą wystawienia oceny jest aktywność na zajęciach, samodzielne zgłaszanie się do wypowiedzi

- w razie zagrożenia niezaliczeniem konwersatorium student będzie miał prawo do ustnego lub pisemnego trybu zaliczenia całości materiału w trakcie sesji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.