Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijaństwo antyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-CHA-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo antyczne
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów. Wskazana jest jednak podstawowa wiedza z zakresu historii starożytnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chrześcijaństwa od jego powstania do końca Starożytności. Omawiane będą kwestie związane z organizacją Kościoła, religijnością, teologią oraz kontaktami między chrześcijaństwem a światem pogańskim. Szczególną uwagę będziemy starali się zwrócić na te zjawiska, których ustalona, podręcznikowa interpretacja wymaga głębokich korekt.

Pełny opis:

Zob. opis wykładu 2020/2021

Literatura:

H. Chadwick, Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2004

J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1986

Cambridge History of Christianity, t. 1-2, Cambridge 2006-2007

Histoire du Christianisme, red. Ch. Pietri et al., t. 1-2, Paris 1998-2000

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979 (lub późniejsze wydania)

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, 2006

Studia poświęcone poszczególnym zagadnieniom

J.N.D. Kelly, Początki doktrynu chrześcijańskiej, Warszawa 1988

K. Rudolph, Gnoza, Kraków 1995

P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie zachodnim, Kraków 2007

E. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004

J. Daniélou, Wejście w historię zbawienia, Kraków 1996

V. Desprez, Początki monastycyzmu, Kraków 1999

E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu jego uczestnik powinien rozumieć proces formowania się religii chrześcijańskiej i struktury Kościoła, mieć świadomość trudności w odtwarzaniu tego i podobnych zjawisk związanych z charakterem bazy źródłowej oraz znać ważne spory i pytania dotyczące wczesnego chrześcijaństwa stawiane przez współczesną naukę i rozumie stanowisko uczestników dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na stopień, na podstawie dwóch kryteriów

1. Frekwencja (dopuszczalne 3 nieobecności) – nie wpływa na ocenę, ale jest konieczna do uzyskania zaliczenia

2. Sprawdzian w formie testu wyboru, który odbędzie się na ostatnim wykładzie – zaliczenie niezbędne do uzyskania stopnia pozytywnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wiśniewski
Prowadzący grup: Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.