Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-DKMW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej oraz Afryki Północnej od upadku kalifatu kordobańskiego w 1031 r. aż do upadku Granady w roku 1492.

Pełny opis:

Przedmiot ma wprowadzać w dzieje zachodniej części świata muzułmańskiego od końca kalifatu kordobańskich Umajjadów w 1031 r. aż po upadek muzułmańskiej Granady w 1492 r., który oznacza koniec muzułmańskiej państwowości na Półwyspie Iberyjskim. Nacisk kładziony będzie na zagadnienia społeczno-kulturowe, nie zaś na historię polityczną sensu stricto, by studenci mogli zrozumieć na czym polegała unikalność al-Andalus (Hiszpanii) i Afryki Północnej w świecie klasycznego islamu.

Literatura:

W zasadzie brak jest opracowania będącego satysfakcjonującą syntezą poruszanych zagadnień. Prowadzący będzie sugerował literaturę uzupełniającą w zależności od zainteresowań i kompetencji studentów.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę o dziejach muzułmańskiej Hiszpanii oraz Maghrebu od XI do XV w.

- ma uporządkowaną wiedzę o zagadnieniach społeczno-kulturowych Al-Andalus i Maghrebu do schyłku XV w.

Umiejętności:

- potrafi wskazać kulturową specyfikę Al-Andalus i Maghrebu na tle świata muzułmańskiego i Europy w pełnym i późnym średniowieczu oraz jej źródła

- potrafi wskazać najważniejsze procesy kulturowe i

społeczne zachodzące w Al-Andalus i Maghrebie w XI-XV w., w tym także orientuje się ogólnie w dziejach i kulturze tamtejszej społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej

- potrafi wskazać przyczyny upadku kalifatu kordobańskiego, niestabilności politycznej państw muzułmańskich w pełnym i późnym średniowieczu oraz sukcesu Rekonkwisty

Kompetencje:

- ma świadomość ograniczeń, jakie na poznanie dziejów Al-Andalus, średniowiecznego Maghrebu i wszelkich dawnych kultur nakłada natura źródeł historycznych, a jednocześnie rozumie konieczność stałego ich zgłębiania i reinterpretacji

- ma świadomość kulturowej specyfiki muzułmańskiego Zachodu oraz źródeł tej specyfiki

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność oraz test odbywający się na ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.