Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-GSRMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznego i kulturowego wymiaru. Omówione zostaną zarówno główne środowiska działalności ekonomicznej człowieka (wieś i miasto), podstawowe jej dziedziny, jak również dzieje wybranych organizacji, krajów i miast.

Pełny opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznych i kulturowych uwarunkowań. Obejmie on okres dojrzałego i późnego średniowiecza, kiedy to nastąpił wielki rozwój gospodarczy a zaraz po nim wielki kryzys. Okres ów zostanie przedstawiony problemowo. Począwszy od wstępu na temat rozumienia Europy i głównych pojęć historii gospodarczej i przedstawieniu modelu człowieka średniowiecza i jego mentalności, przez nakreślenie głównych przemian wsi i miast oraz wybranych, ważnych dziedzin wytwórczości dojdziemy do zagadnień pieniądza i bankowości aż po wielki handel i jego psychologiczno–kulturowe uwarunkowania. Końcowe wykłady zostaną poświęcone konkretnym organizacjom (Hanza niemiecka) i krajom (gospodarka ziem polskich na tle gospodarki europejskiej).

Literatura:

Literatura podana w sylabusie zajęć, część B

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu studentka/student:

zna podstawowe pojęcia i uwarunkowania badań nad historią gospodarczą średniowiecza;

zna główne trendy rozwojowe i regresywne w historii wsi i miast Europy łacińskiej, jak również głównych dziedzin produkcji;

zna i rozumie tendencje w historii pieniądza i obrotu kapitałowego;

zna i rozumie specyfikę powiązań między poszczególnymi krajami i kontynentami w dziedzinie handlu ;

uświadamia sobie wpływ uwarunkowań kulturowych na działalność ekonomiczną ludzi średniowiecza;

zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności człowieka: gospodarką, prawem i ustrojem, polityką a kulturą;

potrafi śledzić postępy badań nad historią gospodarki średniowiecznej

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.