Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia idei i sztuki nordyckiej. Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-GSZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia idei i sztuki nordyckiej. Wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań poza wynikającymi z toku studiów i regulaminów na UW.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowej wiedzy na temat historii myśli i sztuki krajów nordyckich od czasów najdawniejszych do XX wieku. Wybrane zagadnienia dotyczą zjawisk najważniejszych w zakresie idei, filozofii, architektury, malarstwa, rzeźby, stanowiących o specyfice kultury nordyckiej.

Pełny opis:

Wykład opiera się na treściach odwołujących się do historii Skandynawii, dziejów myśli oraz historii sztuki. Początek wykładu to przede wszystkim sztuka i mitologia wikińska, periodyzacja poszczególnych etapów historii sztuki wikińskiej. Specyfika nordyckiej kosmogonii. Temat średniowiecznej idei opiera się na opisie kultu świętego Olafa, jego historycznej i kulturowej genezy, przemian i roli w kulturze skandynawskiej. Sztuka nordyckiego średniowiecza zostanie pokazana głównie na przykładzie romańskiej i gotyckiej architektury sakralnej, bardzo bogato reprezentowanej na terenie Skandynawii. Czasy nowożytne zostaną opisane na podstawie ideologii państwowej oraz historiografii, np. tzw. dziejów bajecznych (mitycznych), szukających początków państw skandynawskich w czasach legendarnych. Związany jest z tym także kult władcy absolutnego i oświeconego w XVIII stuleciu, z przykładami z historii sztuki i architektury. XIX wiek to przede wszystkim romantyzm narodowy i romantyczna historiogrfia oraz malarstwo, budujące nowoczesną ideologię narodową. Ogromne znaczenie dla modernizacji Skandynawii i kultury nordyckiej miał w XIX stuleciu tzw. luteranizm ludowy, którego wybrane formy zostaną pokazane na różnych przykładach. Osobne spotkanie zostanie poświęcone myśli i filozofii Sorena Kierkegaarda, a także głównym kierunkom filozofii w XX wieku. Dwa ostatnie spotkania będą poświęcone przeglądowi skandynawskiej sztuki w XIX oraz XX wieku na wybranych przykładach (jak Gustav Vigeland, Munch, Carl Larsson) oraz ich znaczenia dla kształtowania nordyckiego stylu.

Literatura:

Zob. sylabus zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student orientuje się co do podstawowych wiadomości z historii Skandynawii i potrafi powiązać z nimi koncepcje ideowe oraz artystyczne.

Student po zaliczeniu rozpoznaje i potrafi przeanalizować pod względem treści różne przykłady z zakresu historii idei oraz sztuki skandynawskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szelągowska
Prowadzący grup: Grażyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.