Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miejsce państwa w gospodarce europejskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. (blok: Historia gospodarcza) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-HGGSZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Miejsce państwa w gospodarce europejskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. (blok: Historia gospodarcza) K1
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Po kilku dekadach triumfu liberalizmu ekonomicznego według koncepcji Adama Smitha zaczęto je z różnych powodów kwestionować. W latach 20. i 30. XIX wieku pojawiły się pierwsze teorie wysuwające na plan pierwszy sprawczą rolę państwa w gospodarce – protekcjonizm ekonomiczny. Konwersatorium podejmie dyskusję nad najważniejszymi propozycjami.

Pełny opis:

Wraz z postępami rewolucji przemysłowej coraz większą popularnością, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, cieszył się liberalizm gospodarczy – teoria ekonomiczna stworzona przez Adama Smitha. Jej elementami były m.in. wolny rynek, wolna konkurencja, podział pracy i specjalizacja zawodowa. Państwo, wedle tej teorii, ma być jedynie „nocnym stróżem” swoich obywateli, czyli pomagać tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Zasady te wcielano w życie w całym świecie zachodnim.

Bardzo szybko pojawili się przeciwnicy liberalizmu ekonomicznego, także wśród srodowisk gospodarczych. Poważnego przeciwnika napotkał liberalizm w środowiskach rządowych. Równie istotne były ideologie narodowe, które opierały się pełnej wolności ekonomicznej w imie interesów gsopodarczych. Efektem tych sporów będą pierwsze teorie ekonomiczne, które uzasadniały zwiększenie roli państwa w gospodarce. W II połowie XIX wieku dojdzie do ich praktycznego zastosowania. XX wiek pod tym względem był czasem rozwinięcia tych sporów, a także okresem, w którym stworzono całe systemy ekonomiczne oparte na idei protekcjonizmu państwa w gospodarce.

Literatura:

Zobacz "Zakres tematów"

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi zrozumieć i wyjaśnić poszczególne koncepcje ekonomiczne liberalizmu oraz prób jego ograniczania. Ponadto uczestnik potrafi wskazać przykłady realizacji takich idei w różnych momentach historycznych i uwarunkowaniach.

Metody i kryteria oceniania:

-Obserwacja i ocena zaangażowania studentów na zajęciach

-Ocena poziomu merytorycznego wypowiedzi

- Ocena uczestnictwa w zajęciach

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (maks. 3 nieobecności), aktywny udział w zajęciach, poziom merytoryczny wypowiedzi, wygłoszenie krótkiego referatu podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szelągowska
Prowadzący grup: Grażyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.