Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-HSMK-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) K1
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z historii Francji XVII-XIX w. Nawiązanie do pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” . Analiza czynników, które doprowadziły do wybuchu 14 lipca 1789 r. Omówienie zmian jakie w funkcjonowaniu państwa oraz świadomości społeczeństwa francuskiego przyniosła rewolucja francuska 1789 r.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie dziejom społeczeństwa, instytucji państwowych oraz form życia publicznego we Francji od końca XVII wieku do 1799 r. Osią będzie tu zawarta w pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” opozycja między ancien regime’m a społeczeństwem post rewolucyjnym. Analizując kolejne rozdziały fundamentalnej pracy Tocquevilla będziemy zajmować się tymi elementami funkcjonowania państwa i jego wpływu na społeczeństwo, które doprowadziły do kumulacji napięć, a w konsekwencji do wybuchu rewolucji 1789 roku. Spróbujemy więc odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter miał system rządów we Francji od objęcia tronu przez Ludwika XIV. Czy monarchia absolutna była systemem z gruntu niewydolnym, jak zmieniła się wraz z kolejnymi władcami? Interesować nas będzie dlaczego rozluźnienie systemu feudalnego przyniosło więcej napięć niż jego konsekwentne trwanie w innych państwach europejskich. Czyli generalnie - czemu choć społeczeństwo francuskie było w XVIII w. najbardziej egalitarne w Europie, tam właśnie wybuchła rewolucja? Z drugiej strony będziemy analizować jak pod wpływem rewolucji zmieniało się społeczeństwo francuskie i otaczające je warunki: gospodarka, stosunek do religii, jak realizowało się uwolnione z okowów podziałów stanowych życie społeczne. Przyglądając się zmianom jakie przyniosła rewolucja spróbujemy określić jakiego człowieka chciała ukształtować i czy się jej to udało. Jaki i jak trwały wpływ rewolucja wywarła na Francuzach. We wszystkich wykładach będziemy powracać do fundamentalnego pytania Tocquevilla – „jakie było dzieło własne rewolucji”?

Literatura:

zob. cz. B

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat ustroju społeczno-politycznego Francji XVII-XVIII w., rozumie różnorakie uwarunkowania zmian dokonujących się w tym okresie, potrafi wskazać przyczyny kryzysu, który zakończył się wybuchem rewolucji, zna specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów przedrewolucyjnej i rewolucyjnej Francji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- zaliczenie testu końcowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.