Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-HSMK-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) K1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z historii Francji XVII-XIX w. Nawiązanie do pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” . Analiza czynników, które doprowadziły do wybuchu 14 lipca 1789 r. Omówienie zmian jakie w funkcjonowaniu państwa oraz świadomości społeczeństwa francuskiego przyniosła rewolucja francuska 1789 r.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie dziejom społeczeństwa, instytucji państwowych oraz form życia publicznego we Francji od końca XVII wieku do 1799 r. Osią będzie tu zawarta w pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” opozycja między ancien regime’m a społeczeństwem post rewolucyjnym. Analizując kolejne rozdziały fundamentalnej pracy Tocquevilla będziemy zajmować się tymi elementami funkcjonowania państwa i jego wpływu na społeczeństwo, które doprowadziły do kumulacji napięć, a w konsekwencji do wybuchu rewolucji 1789 roku. Spróbujemy więc odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter miał system rządów we Francji od objęcia tronu przez Ludwika XIV. Czy monarchia absolutna była systemem z gruntu niewydolnym, jak zmieniła się wraz z kolejnymi władcami? Interesować nas będzie dlaczego rozluźnienie systemu feudalnego przyniosło więcej napięć niż jego konsekwentne trwanie w innych państwach europejskich. Czyli generalnie - czemu choć społeczeństwo francuskie było w XVIII w. najbardziej egalitarne w Europie, tam właśnie wybuchła rewolucja? Z drugiej strony będziemy analizować jak pod wpływem rewolucji zmieniało się społeczeństwo francuskie i otaczające je warunki: gospodarka, stosunek do religii, jak realizowało się uwolnione z okowów podziałów stanowych życie społeczne. Przyglądając się zmianom jakie przyniosła rewolucja spróbujemy określić jakiego człowieka chciała ukształtować i czy się jej to udało. Jaki i jak trwały wpływ rewolucja wywarła na Francuzach. We wszystkich wykładach będziemy powracać do fundamentalnego pytania Tocquevilla – „jakie było dzieło własne rewolucji”?

Literatura:

zob. cz. B

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat ustroju społeczno-politycznego Francji XVII-XVIII w., rozumie różnorakie uwarunkowania zmian dokonujących się w tym okresie, potrafi wskazać przyczyny kryzysu, który zakończył się wybuchem rewolucji, zna specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów przedrewolucyjnej i rewolucyjnej Francji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- zaliczenie testu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska
Prowadzący grup: Małgorzata Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.