Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-HWNOW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są wybrane zagadnienia z historii wojen i wojskowości w epoce nowożytnej. Studenci zaznajomią się ze strukturą sił zbrojnych Rzeczypospolitej, organizacją poszczególnych rodzajów broni, składem społeczno-narodowym kadry i żołnierzy oraz projektami dostosowania polskiej wojskowości do realiów panujących w Europie zachodniej.

Pełny opis:

Tematem ćwiczeń są wybrane zagadnienia z historii wojen i wojskowości w epoce nowożytnej. Większość zajęć będzie poświęcona analizie tekstów źródłowych dotyczących historii wojskowości staropolskiej na szerokiej przestrzeni czasowej, począwszy od końca wieku XV w. aż do początku XVIII wieku (pierwsze lata wielkiej wojny północnej). Studenci zaznajomią się ze strukturą sił zbrojnych Rzeczypospolitej, organizacją poszczególnych rodzajów broni, składem społeczno-narodowym kadry i żołnierzy oraz projektami dostosowania polskiej wojskowości do realiów panujących w Europie zachodniej. Poza tym kilka zajęć zostanie poświęconych omówieniu wybranych kampanii i bitew, co ma służyć poznaniu specyfiki wojskowości polskiej i litewskiej na tle europejskim. Kilka zajęć, poświęconych uzbrojeniu nowożytnemu, jak również źródłom ikonograficznym do historii wojskowości, odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego.

Literatura:

Patrz sylabus, część B.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tych zajęć student:

- rozpoznaje najważniejsze metody badawcze stosowane przez historyków wojskowości dla epoki nowożytnej;

- umie prowadzić krytykę i analizować podstawowe rodzaje źródeł do dziejów wojen i wojskowości w epoce nowożytnej;

- posiada wiedzę na temat specyfiki polskiej sztuki wojennej w epoce nowożytnej;

- zna historię historiografii i najważniejszą literaturę do tych zagadnień, która pozwoli mu na dalsze rozwijanie konkretnych zainteresowań monograficznych.

- potrafi śledzić postępy badań dotyczących historii wojskowości nowożytnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność i przygotowanie do każdych zajęć, także merytoryczny udział w dyskusji.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie semestru. Druga wymaga odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, ale wtedy konieczne jest zaliczenie zajęć podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.