Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ludzie i wojny w XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-LW20-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ludzie i wojny w XX wieku
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną orientację w historii Polski i powszechnej XX w. (historia polityczna, gospodarcza, kultury, społeczna). Powinien znać podstawowe terminy i definicje.

Skrócony opis:

Podczas planowanego wykładu zostanie zaprezentowana szeroka paleta zagadnień – od ogólnej wiedzy na temat wojen (teoria wojen, ich powody, zagadnienia polityczne, społeczne, kulturowe i ekonomiczne) przez takie zjawiska masowe jak migracje przymusowe czy nieformalna ekonomia po tematy szczegółowe (np. życie codzienne w III Rzeszy czy podczas powstania warszawskiego). Część spotkań zostanie poświęcona tematom związanym z pamięcią o II wojnie światowej i jej skutkach (m.in. wrzesień 1939 r., wypędzenia i migracje przymusowe, Kresy Wschodnie, folksdojcze).

Poszczególne tematy zostaną zaprezentowane na tle podobnych zjawisk w historii powszechnej.

Pełny opis:

Podczas planowanego wykładu zostanie zaprezentowana szeroka paleta zagadnień – od ogólnej wiedzy na temat wojen (teoria wojen, ich powody, zagadnienia polityczne, społeczne, kulturowe i ekonomiczne) przez takie zjawiska masowe jak migracje przymusowe czy nieformalna ekonomia po tematy szczegółowe (np. życie codzienne w III Rzeszy czy podczas powstania warszawskiego). Część spotkań zostanie poświęcona tematom związanym z pamięcią o II wojnie światowej i jej skutkach (m.in. wrzesień 1939 r., wypędzenia i migracje przymusowe, robotnicy przymusowi, Kresy Wschodnie, folksdojcze).

Poszczególne tematy zostaną zaprezentowane na tle podobnych zjawisk w historii powszechnej.

1. Wykład wprowadzający: skąd się biorą wojny?

2– 3. Wojny w XX wieku: ślady spotykane w podróży…

4. „Chciałbym zostać żołnierzem!”, czyli skąd się wzięło pokolenie „Kolumbów”.

5-6. „Przeżyć wojnę!”. Polskie strategie przetrwania 1939-1945.

7. Życie codzienne III Rzeszy.

8-9. Wojenny czarny rynek (od Francji po Japonię).

10. Życie codzienne podczas powstania warszawskiego.

11-12. Ludzie w drodze. Migracje przymusowe (przyczyny, przebieg, pamięć).

13. Wrzesień 1939 r. w polskiej pamięci zbiorowej.

14. Kresy Wschodnie w polskiej pamięci zbiorowej.

15. Zdrajcy? Folksdojcze w polskiej pamięci zbiorowej.

Literatura:

Jerzy Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008; Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2010;

Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010;

Włodzimierz Mędrzecki, Szymon Rudnicki, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003;

Lech M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008;

Barbara Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2008;

Wojna. Doświadczenie i zapis, red. Sławomir Buryła, Paweł Rodak, Kraków 2006;

Marcin Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Studenci powinni w wyniku wykładu zrozumieć/nabyć:

- wiedzę o najważniejszych faktach i osobach związanych z historią Polski i historią powszechną, zwłaszcza podczas II wojny światowej.

- podstawową wiedze o procesach historycznych, społecznych i kulturalnych związanych z pamięcią zbiorowa, polityka historyczną i kreowaniem mitów.

- specyficzną sytuację polskiej pamięci zbiorowej, , w porównaniu do innych krajów europejskich.

- zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji procesów historycznych.

- zrozumienie różnorodnych powiązań między różnymi rodzajami aktywności społecznej: politycznymi, kulturalnymi, ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład będzie zakończony egzaminem w formie testu zawierającego od sześciu do dziesięciu pytań zamkniętych z zakresu prezentowanego podczas wykładu. Błędna odpowiedź na więcej niż połowę pytań uniemożliwia otrzymanie oceny pozytywnej i tym samym zaliczenie przedmiotu.

2. Do egzaminu nie będą dopuszczone osoby, które opuszczą (bez ważnego i udokumentowanego powodu) więcej niż trzy wykłady. Obecność na wykładzie uczestnik każdorazowo potwierdza podpisem.

Metody dydaktyczne

Tradycyjny wykład uniwersytecki, polegający na werbalnej prezentacji tematu przez prowadzącego. Połączenie opisu z objaśnianiem i wyjaśnianiem. Przekazywanie umiejętności interpretacji tekstów źródeł historycznych, źródeł ikonograficznych i filmowych oraz ujawnianie ciągów przyczynowo-skutkowych. Mile widziana komunikacja z uczestnikami (pytania, uszczegółowienie poszczególnych wątków, dyskusja). Podczas wykładu zostaną wykorzystane środki audiowizualne (prezentacje powerpoint, filmy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Turkowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.