Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomysłowi ludzie w trudnych czasach. Społeczeństwo polskie 1939-1995

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-PLTC-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pomysłowi ludzie w trudnych czasach. Społeczeństwo polskie 1939-1995
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założenia i wymagania wstępne

Uczestnicy zajęć powinni posiadać orientację w historii Polski i powszechnej 1914-1989.

Uczestnicy zajęć muszą posiadać umiejętność pracy w zespole, być przygotowani do samodzielnej lektury, analizowania różnorodnych źródeł (film, źródła ikonograficzne, materiały urzędowe, Internet) oraz przygotowywania wystąpień i prezentacji.

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione i przedyskutowane strategie przetrwania podejmowane przez społeczeństwo polskie od wybuchu II wojny światowej do połowy lat 90. XX w., kiedy skończył się szok „potransformacyjny”.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione i przedyskutowane strategie przetrwania i techniki przystosowawcze podejmowane przez społeczeństwo polskie od wybuchu II wojny do połowy lat 90., kiedy gospodarka polska odzyskała (względną) stabilizację po transformacji 1989 r. W trakcie konwersatorium zostanie podjęta próba ich skategoryzowania i przeanalizowania na podstawie źródeł i literatury przedmiotu, z wykorzystaniem instrumentarium zarówno historiograficznego, jak antropologicznego czy socjologicznego.

Uczestnicy zajęć muszą posiadać umiejętność pracy w zespole, być przygotowani zarówno do samodzielnej lektury, analizowania różnorodnych źródeł (film, prasa, materiały urzędowe, ikonografia, wspomnienia i dzienniki, historia mówiona), jak i dyskusji.

Lista zajęć:

1. Zajęcia wstępne: ustalenie listy uczestników, prezentacja tematów, źródeł, literatury.

2-3. Doświadczenia wojny i okupacji 1939-1945 na podstawie dzienników osobistych

(Zofia Reizer, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Jan Szczepański, Zygmunt Klukowski, Edward Kubalski, Franciszek Wyszyński, Franciszek Czekajewski, Jędrzej Moraczewski, Stanisław Rembek).

4-6. „Trudne czasy” w perspektywie historii mówionej (uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia wywiadów).

7-9. „Trudne czasy” w ogłoszeniach drobnych („Nowy Kurier Warszawski” i „Życie Warszawy” 1939-1995.

10-11. „Trudne czasy” i kobiety. Analiza tygodników kobiecych ("Przyjaciółka", "Kobieta i Życie", "Filipinka") z „kryzysowych” okresu PRL.

12-14. Bezrobotni w II i III RP: porównanie doświadczeń

(Pamiętniki bezrobotnych, Warszawa 1936; Pamiętniki bezrobotnych: materiały konkursowe, opr. A. Budzyński, t. 1-8, Warszawa 2003-2008; Ireneusz Gębski, Spowiedź bezrobotnego, Gdynia 2009).

15. „Trudne czasy” widziane z zewnątrz: lata 50. i 60. w PRL w analizach Radia Wolna Europa. (depozyt)

W przypadku konieczności zdalnego prowadzenia zajęć i utrudnień w dostępie do bibliotek powyższy plan zostanie zmodyfikowany.

Literatura:

Zob. Opis.

Efekty uczenia się:

- Student uczestniczący w konwersatorium nabywa wiedzę zarówno o podstawowych pojęciach związanych z historią społeczną w ogóle, jak o wybranych problemach i procesach z historii społecznej Polski w XX wieku.

- Zdobędzie wiedzę i instrumentarium zarówno do zrozumienia przeszłości, jak wielu procesów zachodzących obecnie.

- Prowadzona podczas ćwiczeń praca ze źródłami pozwoli uczestnikom na udoskonalenie umiejętności krytyki źródeł i pomoże w wykorzystaniu ich we własnych badaniach;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny uczestnika zajęć będą:

- obecność; osoby, które opuszczą (bez ważnego i udokumentowanego powodu) więcej niż dwazajęcia nie mogą (w zasadzie) zaliczyć zajęć.

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji etc.).

- kreatywność (np. samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Turkowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.