Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Węzłowe problemy historii gospodarczej epoki nowożytnej (Blok:"Świat Nowożytny")

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-WPHGMK-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy historii gospodarczej epoki nowożytnej (Blok:"Świat Nowożytny")
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Każde ze spotkań ogniskować się będzie wokół 1-2 tekstów zadanych uczestnikom do samodzielnej analizy. Teksty dotyczyć będą wybranych zagadnień gospodarki w epoce nowożytnej. Wśród nich znajdą się zarówno pozycje klasyczne, jak i teksty reprezentujące najnowsze badania z zakresu historii nowożytnej.

Pełny opis:

Na program zajęć składają się następujące tematy:

. 1. Demografia 2: epidemie

2. Demografia 3: rodzina i gospodarstwo domowe

3.. Demografia 4: Girlpower

4. Wyżywienie w epoce nowozytnej

5. Skąd się biorą ceny chleba?

6. Standard życia w miastach europejskich: ewolucja płac realnych

7. Wielkie Rozwidlenie, czyli Europa a reszta świata

8. Rewolucja transportowa epoki nowożytnej: żegluga

9. Ludzie i rzeczy: rzecz o inwentarzach ruchomości

10. Max Weber, protestantyzm, kapitalizm, podwójna księgowość

11. Energia i wykorzystanie surowców naturalnych

12. Ludzie i pieniądze w epoce nowożytnej

13. Protoindustrializacja

14. Chłopstwo – gospodarka, kultura

14. Kryzys XVII w. jako kryzys państwa

15. zaliczenie

Literatura:

Zob. punkt część B

Efekty uczenia się:

K_W01- absolwent zna i rozumie metodologię historii w zakresie badań historyczno-gospodarczych..

K_W03 – absolwent w stopniu pogłębionym zna literaturę dotyczącą historii gospodarczej epoki nowożytnej.

K_W04 – absolwent w stopniu pogłębionym potrafi przeanalizować współczesne teksty z zakresu histori gospodarczej.

K_W06 – absolwent rozumie związki między historią a ekonomią.

K_W07 – absolwent zna terminologię (polską i angielską) z zakresu historii gospodarczej.

Absolwent potrafi:

K_U01 – samodzielnie wyszukać źródła informacji dotyczącej historii gospodarczej epoki nowożytnej.

K_U03 – dobrać odpowiednie metody analizy liczbowej do problemów badawczych z zakresu gospodarczych epoki nowożytnej.

K_U06 – prowadzić dyskusję naukową z badaczami zajmującymi się problematyką zbieżną z tematyka zajęć.

Absolwent jest gotów do:

K_K02 – zastosowania zdobytej wiedzy w analizie problemów przed którymi staje.

Metody i kryteria oceniania:

Esej końcowy oparty na literaturze przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopczyński
Prowadzący grup: Michał Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.