Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Związek Sowiecki: wybrane aspekty dziejów politycznych i społecznych (1917 – 1991)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-ZSWAD-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Związek Sowiecki: wybrane aspekty dziejów politycznych i społecznych (1917 – 1991)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będą wybrane zagadnienia z dziejów Rosji bolszewickiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, od rewolucji październikowej 1917 r. do rozpadu państwa sowieckiego w 1991 r. Obejmie on główne zagadnienia z zakresu historii politycznej z elementami historii społecznej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia z dziejów Rosji bolszewickiej, a następnie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, począwszy od 1917 r. do rozpadu ZSRS w 1991 r. Ze względu wielość zagadnień związanych z historią ZSRS szczegółowo omówione zostaną tylko węzłowe i najistotniejsze kwestie z zakresu historii politycznej i społecznej Rosji i ZSRS w omawianym okresie. Wykład obejmie, zatem analizę sytuacji Rosji u progu XX w.,(1905 – 1917), genezę i przebieg rewolucji 1917 roku w Rosji i wojny domowej (1917 – 1921). Osobne wykłady poświęcone zostaną: organizacji i funkcjonowaniu państwa bolszewickiego w latach 1918 – 1927, głównym aspektom rządów J. Stalina w ZSRS (1928 – 1939), udziałowi ZSRS w II wojnie światowej i jego konsekwencjom. Z okresu powojennego w dziejach Związku Sowieckiego przedmiotem analizy będą następnie: sytuacja wewnętrzna w ZSRS w latach 1945 – 1956, geneza i przebieg zimnej wojny, ewolucja systemu politycznego po śmierci Stalina, polityka ekip N. Chruszczowa i L. Breżniewa, zarówno w zakresie polityki wewnętrznej jak zagranicznej. Oddzielny wykład poświęcony zostanie ekonomicznym, politycznym i społecznym przyczynom upadku ZSRS od połowy lat 80-tych do 1991 roku.

Literatura:

Baberowski Jörg „Stalin. Terror absolutny”, Warszawa 2014;

Bosiacki Adam, Izdebski Hubert „Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność”, Kraków 2013;

Bryc Agnieszka „Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej”, Toruń 2007;

Ciesielski Stanisław „Rewolucja Stalina”, Łomianki 2017;

Conquest Robert „Stalin”, Warszawa 1996, 2000;

„Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944 – 1989”, Warszawa 2010;

Dębski Sławomir „Między Belinem a Moskwą. Stosunki niemiecko – sowieckie 1939 – 1941”, Warszawa 2007;

Duraczyński Eugeniusz „Stalin: twórca i dyktator supermocarstwa”, Warszawa 2012;

Figes Orlando „Tragedia narodu: rewolucja rosyjska 1891 - 1924”, Warszawa 2009;

Grzelak Czesław „Armia Stalina 1939 – 1941”, Warszawa 2010;

Heller Michaił, Niekricz Aleksandr, „Utopia u władzy: historia Związku Sowieckiego”, t. 1, 2, Poznań 2016;

„Inwazja na Czechosłowację 1968. Perspektywa rosyjska”, Warszawa 2015;

Khlevniuk Oleg „Stalin. Nowa biografia”, Kraków 2016;

Kołakowski Leszek „Główne nurty marksizmu”, t. 2 – 3, Warszawa 2009 (lub wcześniejsze wydania);

Mastny Vojtech „Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia”, Warszawa 2006;

Materski Wojciech „Pięć kłamstw Lenina. Rosja po przewrocie bolszewickim: propaganda a rzeczywistość”, Warszawa 2019;

Mawdsley Evan „Wojna domowa w Rosji 1917 – 1920”, Warszawa 2010;

Mawdsley Evan „Wojna nazistowsko – sowiecka 1941 – 1945”, Kraków 2009;

Miedwiediew Roj „Chruszczow: biografia polityczna”, Warszawa 1990;

Mirowski Mikołaj „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką”, Warszawa 2013;

Montefiore Sebag „Stalin: dwór czerwonego cara”, Warszawa 2004, 2009;

Musiał Bogdan „Na zachód po trupie Polski”, Warszawa 2009;

Musiał Bogdan „Wojna Stalina 1939 – 1945. Terror, grabież, demontaże”, Poznań 2012;

Władimir A. Niewieżin, „Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzecią Rzeszą 1939 – 1941”, Kraków 2000;

Nowak Andrzej „Putin: źródła imperialnej agresji”, Warszawa 2014;

Pichoja Rudolf „Historia władzy w Związku Radzieckim 1945 – 1991”, Warszawa 2011;

Pipes Richard „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006;

Pipes Richard „Rosja bolszewików”, Warszawa 2005;

Schlögel Karl „Terror i marzenie. Moskwa 1937”, Poznań 2012;

Seaton Albert „Wojna totalna 1941 – 1945. Wehrmacht przeciwko Armii Czerwonej”, t. 1 – 2, Kraków 2010;

Sebestyen Victor, „Lenin: dyktator”, Warszawa 2018;

Service Robert, „Lenin. Biografia”, Warszawa 2000;

Smaga Józef „Rosja w 20 stuleciu”, Kraków 2001, 2002;

Taubman William „Chruszczow. Człowiek i epoka”, Warszawa 2012;

Thom Francoise, „Beria: oprawca bez skazy”, Warszawa 2016;

Wieczorkiewicz Paweł P. „Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937 – 1939”, Warszawa 2001, II wyd. 2016;

Zubok Vladislav „Nieudane imperium. Zwiąązek Radziecki okresu zimnej wojny od Stalina do Gorbaczowa”, Kraków 2010;

Zubok Władisław M. „Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa”, Warszawa 1999;

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu wykładu student:

– zna i rozumie podstawowe problemy historii Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckiego

– rozpoznaje podstawowe problemy badawcze i interpretacyjne dziejów Rosji bolszewickiej i ZSRS,

- zna i potrafi ocenić głównych polityków rosyjskich i sowieckich omawianego okresu.

- zna podstawowe nazwy i pojęcia dotyczące Rosji Sowieckiej, Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików),Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest udział w wykładzie (maximum 2 nieobecności) i zaliczenie pisemnego kolokwium końcowego, które dotyczyć będzie głównych kwestii poruszonych w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rutkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.