Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości XX wieku (blok Historia Wojskowości)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1HWXX Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości XX wieku (blok Historia Wojskowości)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z dwudziestowieczną historią wojskowości na przykładzie szeregu konfliktów, zaczynając od I wojny światowej a kończąc na wojnie w Iraku w 2003 roku.

Pełny opis:

Zajęcia te dotyczą historii wojskowości europejskiej w XX wieku. Przy czym główny nacisk został położony na rolę technologii i techniki w rozwoju wojskowości dwudziestowiecznej. Zasadniczo ewolucja wojskowości została przedstawiona na przykładzie kolejnych konfliktów zaczynając od I wojny światowej a kończąc na wojnie w Iraku w 2003 roku.

Celem tych zajęć nie jest jedynie przedstawienie wpływu technologii, ale także jej ograniczeń. Prowadzący chcą także przedstawić rozwój myśli wojskowej, znaczenie logistyki i poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, zwłaszcza tych pojawiających się w XX wieku (broń pancerna, lotnictwo).

Innym celem będzie przedstawienie, że wojna nie istnieje, jako zjawisko, niezależnie od uwarunkowań społecznych, politycznych, ekonomicznych, czy wreszcie technologicznych.

Omówiona zostanie I wojna światowa, jako pierwszy totalny i w pełni nowoczesny konflikt. Następnie przyczyny relatywnej stagnacji w latach 20-tych XX wieku, a wreszcie II wojna światowa.

Wojna wietnamska pozwoli spojrzeć na znaczenie mediów dla wyniku konfliktu, a wojny izraelsko-aranskie na charakter konfliktów regionalnych. Wreszci dwa konflikty w Iraku pozwolą spojrzeć na możliwości i ograniczenia nowoczesnej technologii.

Ten zestaw zostanie uzupełniony przez zajęcia poświęcone tendencjom rozwojowym lotnictwa po 1945 i logistyce współczesnych armii.

Literatura:

Literatura podana w sylabusie zajęć, część B

Efekty uczenia się:

Studenci po tych zajęciach mają mieć orientację w terminologii dotyczącej wojskowości XX wieku oraz znać metody badawcze stosowane w badaniach na ten temat. Mają rozumieć powiązania między przemianami technologicznymi, społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi a rozwojem wojska i wojną, jako zjawiskiem. Powinni rozumieć jakie czynniki wpływają na efektywność współczesnych armii i co zadecydowało o takim kierunku ewolucji wojsk, wojskowości i wojen, jaki nastąpił w XX wieku. Studenci umieją też prowadzić krytykę i analizę źródeł z zakresu historii wojskowości XX wieku, a także potrafić śledzić postępy badań dotyczących tej dziedziny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności. Na ocenę końcową złożą się obecność i aktywność na zajęciach (udział w dyskusji). Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Następne należy zaliczyć w formie eseju (objętość do 10 tys. znaków) na uzgodniony z prowadzącym temat. Więcej niż trzy nieobecności oznaczają wykreślenie z grupy. Zajęciowej.

Podstawą oceny będzie przygotowanie i aktywny udział w zajęciach. Ewentualne poprawy wystawionych ocen będą możliwe jedynie w przypadku osób biorących aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nagielski
Prowadzący grup: Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.