Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomatyka średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-DYPSR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dyplomatyka średniowieczna
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wstępną podstawą jest wiedza wyniesiona z kursu nauk pomocniczych historii średniowiecznej, odbytego w ramach I stopnia studiów historycznych. Wymagania językowe: łacina w stopniu podstawowym, zdolność przyswojenia lektur w języku angielskim, preferowana ale nieobowiązkowa znajomość języka

niemieckiego.


Zajęcia okołoseminaryjne w roku akademickim 2019/2020Skrócony opis:

- przedstawienie metod krytyki zewnętrznej i wewnętrznej wybranych źródeł dyplomatycznych z wykorzystaniem zasobów archiwalnych udostępnionych w internecie

- przedstawienie metod transmisji średniowiecznych tekstów dyplomatycznych

- analiza treści prawnych i ideowych zawartych w formułach dyplomatycznych

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są tradycyjnie rozumianym podstawom dyplomatyki średniowiecznej w stopniu rozszerzonym o nowsze podejścia badawcze – tj zagadnienia form i funkcji komunikacji społecznej, legitymizacji władzy, relacji między piśmiennymi i oralnymi formami komunikacji oraz performatywności i wizualizacji akcji prawnej. Tematyka zajęć streszcza się w przedstawieniu metod krytyki zewnętrznej i wewnętrznej różnych form dyplomatycznych, metod transmisji i zachowania tekstów dokumentów oraz analizie znaczenia dokumentu w akcji prawnej i wizualizacji treści ideowych związanych ze sferą władzy.

Literatura:

Jak w części B

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna w stopniu pogłębionym metody krytyki źródeł dyplomatycznych oraz specyfikę, narzędzia i metody dyplomatyki jako nauki pomocniczej historii średniowiecza, potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować średniowieczne źródła dyplomatyczne, przeprowadzić ich analizę z uwzględnieniem cech gatunkowych i ich zmienności w czasie, zna specjalistyczną terminologię dyplomatyki średniowiecznej i potrafi ją stosować, rozumie związki między cechami formalnymi dokumentów oraz ich treścią, rozumie i potrafi analizować pozatekstowe cechy dokumentu, rozumie rolę dokumentu jako nośnika treści ideologicznych, jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu dyplomatyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.